Документы с личного состава (Документи з особового складу)

  Дисциплина: Педагогика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Документы с личного состава (Документи з особового складу)

  Міністерство аграрної політики України

  Харківський державний аграрний університет

  ім. В.В.Докучаєва

  Факультет

  Кафедра української

  заочної освіти

  та російської мов

  РЕФЕРАТ

  На тему:

  “Документи з особового складу”

  Виконав:

  студент І к. І гр.

  агрономічного відділення

  Жмурко Валерій Володимирович

  Перевірив

  Харків – 2001

  До документів з особового складу відносяться заява, характеристика, автобіографія, наказ з особового складу, доручення, розписка тощо.

  Для всіх текстів рукописних чи друкованих документів характерні такі ознаки, як: ясність, точність, компактність, гранична стислість викладу з використанням термінології, часте

  вживання віддієслівних іменників, відіменних прийменників (на основі, за рахунок, згідно з, з метою та ін.), складних сполучників (внаслідок того що, у зв’язку з тим що, зважаючи на

  те що ), оповідний характер викладу, перевага прямого порядку слів у реченнях, повна відсутність художньо-зображальних засобів.

  До документів ставляться найвищі вимоги: використання спеціальних термінів, дат, цифрових даних, точна назва установ.

  Заява

  – це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок,

  матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

  Заява буває простою та складною. Складна (вмотивована) заява відрізняється від простої тим, що в ній не лише викладається прохання, а й дається його обґрунтування, пояснюються

  причини, мотиви. У складній заяві може вказуватися, які саме документи до неї додаються. Їх перелік дається після основного тексту заяви перед підписом.

  Заяву про прийняття на роботу подають громадяни при вступі на роботу, де викладають прохання про зарахування на певну посаду до певного структурного підрозділу.

  Розрізняють два основних види заяв:

  особиста

  заява, яка містить прохання (звертання) до керівної посадової особи, пишеться власноручно в одному примірнику;

  службова

  заява, що укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, установи), які він репрезентує , до посадової особи іншої організації, структури

  тощо.

  Остання може бути відтворена механічним способом у декількох екземплярах і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо).

  За походженням заяви бувають:

  Зовнішні:

  а) особисті, в яких обов’язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уникати абревіатур та

  скорочень (окрім загальноприйнятих);

  б) службові, в яких подається повна поштова та юридична адреса підприємства (фірми, установи) з усіма належними реквізитами (фірми, установи) з усіма належними

  реквізитами.

  Внутрішні, де не є обов’язковими вимоги, зазначені у зовнішніх заявах.

  Хоча заява складається за довільною формою, багаторічною практикою вироблена певна схема розташування реквізитів і написання тексту документа.

  Заява складається з таких реквізитів:

  Адресат (з великої літери праворуч) – посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у Д. відмінку, чергуючи закінчення –ові (-еві, -єві) з –у

  (-ю).

  Адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва закладу, прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крапки у кінці

  останнього слова).

  Назва виду документа (посередині, з малої літери).

  Текст (з великої літери, з абзацу).

  Підстава (додаток): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.

  Дата написання (ліворуч).

  Підпис адресанта (праворуч).

  За аналогічною схемою складають й інші заяви з кадрових питань, але у цих документах є наявними певні особливості у написанні деяких реквізитів:

  при їх адресуванні до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ);

  у тексті заяви формується прохання (висновок) і дається обґрунтування (докази).

  Різновидами заяв також є повні заяви, які подаються до суду, наприклад, позовна заява про стягнення аліментів, заяви про облік житла, заяви-зобов’язання, позовні заяви.

  Зразок:

  Ректорові Українського

  національного педагогічного

  університету ім. М. Драгоманова

  професору Килимчуку В. П.

  Савенко Ганни Іванівни,

  що проживає в м. Києві,

  вул. Жовтнева, буд. 7, кв. 51

  заява.

  Прошу

  допустити мене до вступних іспитів на філологічний факультет зі спеціальності українська мова і література.

  До заяви додаю:

  характеристику для вступників до вузів;

  3) автобіографію;

  4) довідку про стан здоров’я (форма № 086);

  5) 4 фотокартки.

  17.02.1993 р.

  (підпис)

  Директорові ООО “Колос”

  пану Мережку В. В.

  Благіна Олексія Миколайовича,

  який мешкає за адресою:

  Харків, вул. Інститутська, б. 155,

  кв. 37

  тел. 23-15-45

  заява.

  Прошу зарахувати мене на посаду економіста з 21.03.1999 року.

  До заяви додаю:

  копію диплома про вищу освіту;

  трудову книжку;

  автобіографію;

  медичну довідку про стан здоров’я;

  довідку з місця проживання;

  шість фотокарток.

  19.03.1999 р.

  (підпис)

  Директорові заводу “Верста”

  пану Хмелю В. В.

  змінного інженера

  складального цеху № 2

  Панасова Сергія Петровича

  заява.

  Прошу надати мені відпустку з 10.06.1999 р. за власний рахунок на

  15 календарних днів для оздоровлення дитини.

  Медична довідка про необхідність санаторного лікування дитини додається.

  8 червня 1999 р.

  (підпис)

  Директорові Харківського

  тракторного заводу

  панові Іванченку В. С.

  техніка наукового відділу № 1

  Черемних Ніни Петрівни

  заява.

  Прошу перевести мене з посади техніка наукового відділу № 1 на посаду програміста того ж відділу.

  06.04.1999 р.

  (підпис)

  Генеральному директору (ові)

  обласного виробничого

  об’єднання “Укрпобутрадіотехніка”

  Полежаку І.М.

  Безуглого Михайла Івановича,

  який живе в м. Києві, по вул. Державна, буд. 78, кв. 14

  заява.

  Прошу призначити мене на посаду старшого інженера виробничого відділу з 19 квітня 1992 р.

  14 квітня 1992 р.

  (підпис)

  Директорові (у) заводу

  порошкової металургії

  Кириленку О.І.

  Григор’єва Олега Івановича

  майстра експериментального цеху

  заява.

  Прошу надати мені відпустку на 23 календарних дні без збереження заробітної плати у зв’язку з екзаменаційною сесією в Київському університеті з 5.01.1993 по 31.01.1999 р.

  2 січня 1993 р.

  (підпис)

  Характеристика

  – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві (учня,

  студента).

  Характеристика пред’являється при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до

  науково-дослідних інститутів, вузів тощо.

  У кожній правильно написаній характеристиці повинно вказуватися по-перше – прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, національність, освіта (розташов...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены