Трудовое право Украины, все 4 части, учебник на Украинском языке.

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Реферат
  Тема: Трудовое право Украины, все 4 части, учебник на Украинском языке.

  Зміст

  Передмова

  Тема 1 Предмет, метод, функцІЇ та система трудового права

  1.1. Предмет, метод і функції трудового права

  1.2. Система трудового права як галузі права

  1.3. Розмежування трудового права від суміжних галузей права

  Тема 2 Джерела трудового права

  2.1. Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових

  актів, які регулюють трудові відносини

  2.2. Чинність нормативних актів у часі й просторі, а також за категоріями працівників

  Тема 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА

  3.1. Поняття та значення принципів трудового права

  3.2. Система основних принципів трудового права

  3.3. Зміст основних принципів трудового права

  Тема 4 Суб’Єкти трудового права

  4.1.Поняття, види суб’єктів трудового права та їх правовий статус

  4.2. Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права

  4.3. Роботодавці та організації роботодавців як суб’єкти трудового права

  4.4. Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом

  органи як суб’єкти трудового права

  Тема 5 Правовідносини у сфері трудового права

  5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві

  5.2. Трудові відносини

  5.3. Правовідносини, що тісно пов’язані з трудовими

  Тема 6 КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ

  6.1. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод

  6.2. Колективний договір

  6.3. Поняття, види та сторони угод

  Список використаної та рекомендованоЇ лІтератури

  `I^2AEDA~A^2^I\'I`A\"E\"U\'I`A `A^E`A\"AA`I^2ss \'O\"ID`A^A\"E^2\'I\'Iss \"IAD~N^I\'I`A\"E^I`I

  Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін

  `OD\'O\"A^I^AA \"ID`A^A^I \'O^ED`A...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены