Химические свойства неметаллических элементов

  Дисциплина: Химия и физика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Химические свойства неметаллических элементов

  Водень.

  Водень – перший елемент періодичної системи, його електронна формула 1S

  1. Ступені окислення водню можуть дорівнювати –1, +1, а також 0 (у простій речовині). За значеннями ступенів окислення водень схожий з лужними металами (+1) та із

  галогенами (-1). Тому в періодичній системі для нього зазначено два положення – відповідно в обох підгрупах цих елементів. Однак найбільш стійким ступенем окислення у водню – (+1).

  Таким чином, особливості будови електронної оболонки та його властивостей не дозволяють однозначно визначити його положення в періодичній системі.

  Вміст водню у земній корі 30 ат.%. В усіх природних сполуках водень має ступінь окислення +1. Переважна кількість водню існує у вигляді Н

  2О. Водень входить до складу горючих газів, у природних сумішах углеводнів (нафти) та інших органічних сполук. Добування водню в усіх випадках – це відновлення із +1 до 0.

  Найбільше значення у промисловості має реакція метану з водяною парою:

  СН

  4 + Н

  2О = СО + 3Н

  СО + Н

  2О = СО

  2 + Н

  Водень можна також отримати реакцією водяної пари з розжареним коксом:

  С + Н

  2О = СО + Н

  СО + Н

  2О = СО

  2 + Н

  Для добування водню застосовують також електроліз водяних розчинів солей, кислот, лугів. Наприклад:

  Zn+2HCl=ZnCl

  2Al+6NaOH+6H

  2O=2Na

  3[Al(OH)

  6]+3H

  Водень – безбарвний без запаху газ. Водень мало розчинний у воді. Вільний водень в 0 ступені може бути окисником і відновником. Відновні властивості виявляє в реакціях з неметалами,

  а також по відношенню до оксидів і галогенів:

  2=2H

  2+Cl

  2=2HCl

  CuO+H

  2=Cu+H

  3+3H

  2=W+3H

  У реакціях з активними металами є окисником, утворює гідриди:

  2Na+H

  2=2NaH

  З деякими елементами, наприклад, кремнієм, фосфором, водень не реагує. При нагріванні водень реагує з багатьма d – металами. Сполуки що містять водень в степені окислення +1, є їх

  окислювальні властивості, а в –1 – відновні.

  NaH+HOH=NaOH+H

  Водень застосовують для добування ряду металів (Мо,W, Fe, Cu). У великих кількостях Н

  2 використовують у виробництві аміаку та органічних синтезах.

  Кисень.

  Кисень – найпоширеніший у природі елемент (58 ат.%). Більшість його знаходиться в ступені окислення –2 у вигляді сполук солей кремнієвих кислот (силікатів), піску (SiO

  2), води, карбонатів, фосфатів, сульфатів. Невелика частина кисню перебуває у вільному стані в атмосфері. Незначні кількості кисню отримують у лабораторії термічним розкладом

  кисневмісних сполук. Наприклад:

  2KClO

  3=2KCl+3O

  2KMnO

  2MnO

  4+MnO

  Кисень є типовим окисником, він вступає в реакцію з металами, неметалами, складними речовинами. Продуктами цих реакцій найчастіше є оксиди:

  4Fe+3O

  2=2Fe

  2=CO

  4+2O

  2=CO

  2+2H

  2ZnS+3O

  2=2ZnO+2SO

  Однак в реакціях з деякими найактивнішими металами утворюють сполуки зв’язок між атомами кисню в яких збеігається:

  2Na+O

  2=Na

  2 (пероксид натрію)

  2=KO

  2 (надпероксид калію)

  Li+O

  2=Li

  2O (оксид літію)

  Озон О

  3 – алотропічна модифікація кисню. Його добувають дією тихого електричного розряду або ультрафіолетового проміння на кисень:

  2=2O

  Цей несамодільний процес відбувається за стадіями:

  2+hv=O

  2+O=O

  3 – дуже сильний окисник за рахунок атомарного кисню, який утворюється на початкових стадіях реакцій О

  3 з різними відновниками. Наприклад:O

  2KI+O

  Бінарні сполуки з киснем можна розділити на кілька видів:

  Оксиди - кисень має ступінь окислення –2, у тому числі основні ( Na

  2O, CaO), кислотні (СО

  2, P

  5), амфотерні (ZnO, Al

  3), несолетвірні (N

  2O, NO).

  Пероксидні сполуки – речовини, атоми кисню в яких зв’язані між собою хімічними зв’язками: пероксиди (N

  2, ВаО

  2), надпероксиди (КО

  2), озоніди (КО

  Субоксиди – сполуки з металічними зв’язками ( Ті

  6О, Ті

  3О).

  Розглянемо властивості сполук кисню з воднем.

  Вода. Це стійка речовина ( Н

  утв. = -286 кДж/моль). Лише за температури понад 1000

  оС помітним стає розкладання на прості речовини:

  2O=2H

  Понад 5000

  оС розкладання відбувається практично повністю.

  Вода – найбільш широко застосовуваний розчинник для полярних і іонних сполук.

  Для води характерні реакції приєднання (гідратації) – з основними і кислотними оксидами:

  CaO+H

  2O=Ca(OH)

  5+3H

  2O=2H

  з солями: CuSO

  4+5H

  2O=CuSO

  4*5H

  Вода може брати участь у реакціях обміну. Наприклад гідролізу солей. У реакціях з сильними окисниками вода виступає як відновник за рахунок кисню

  (-2):

  2F+2H

  2O=4HF+O

  При дії відновників за рахунок водню (+1) вода проявляє окиснювальні властивості:

  2HOH+2Na=2NaOH+H

  Розчинні солі у воді не існують через сильний гідроліз і розклад Н

  2 у лужному середовищі:

  2+2HOH=2NaOH+H

  2=2H

  Більш стійки до дії води нерозчинні солі, наприклад ВаО

  2, реакцією обміну якого з Н

  2SО

  4 можна добути Н

  2+BaSO

  Галогени.

  Галогени – фтор, хлор, бром, йод, астат. Для цих елементів найбільш стійким є ступінь окислення –1.

  Фтор – найбільш електронегативний елемент, позитивних ступенів окислення не має, в інших галогенів електронегативність менша і можливі позитивні ступені окислення +1, +3, +5,

  +7 (у хлору також +4 і +6).

  У природних сполуках галогени мають ступінь окислення –1. Найважливіші мінерали плавиковий шпат СаF

  2, фторапатит CaF

  * 3Ca

  3 (PO

  2, кам’яна сіль NaCl, сильвініт KCl

  *NaCl та інші. Іони хлору містяться в морській воді. Бром і йод власних мінералів не утворюють, іони І і Br містяться у воді деяких солоних озер, у нафтових водах.

  Добування галогенів – це процес їх окислення від ступеня окислення –1 до 0. Фтор (2) є найсильнішим окисником, його можна одержати лише електролізом.

  Хлор у промисловості добувають електролізом концентрованого водного розчину NaCl. У лабораторії хлор добувають із соляної кислоти при взаємодії із сильними окисниками,

  наприклад MnO

  2, KmnO

  2+4HCl=MnCl

  2+Cl

  2+2H

  2KmnO

  4+16HCl=2MnCl

  2+5Cl

  2+2KCl+8H

  Аналогічно добувають в лабораторії бром (2) і йод (2) використовуючи замість кислот (соляної і бромної) більш доступні солі цих кислот:

  2NaBr+MnO

  2+2H

  4=Br

  2+MnSO

  4+Na

  4+2H

  10KI+2KMnO

  4+8H

  4=5I

  2+MnSO

  4+6K

  4+8H

  Для промислового добування бром (2) і йод (2) нафтові води або води солених озер обробляють хлором:

  2Br+Cl

  2=Br

  2+2Cl

  2I+Cl

  2+2Cl

  У звичайних умовах фтор – безбарвний газ, а хлор – жовто-зелений, бром – темно-червона рідина, йод – темно-коричневі кристали. Найхарактерніші для галогенів – окиснювальні

  властивості. Найсільнішим окисником є фтор (2), який окислює кисень до –2 і навіть деякі благородні гази:

  Xe+F

  2=XeF

  2O+2F

  2=4HF+O

  2+2F

  2=SiF

  Галогени окислюють метали, багато які неметали і складні речовини:

  2Al+3Br

  2=2AlBr

  2P+3Cl

  2=2PCl

  3+3Br

  2+6HBr

  У реакціях з воднем спостерігається зниження окиснювальних властивостей: Н

  2 + Г

  2 = 2НГ. Реакція з фтором швидко перебігає в темноті і на холоді, реакція з бромом йде швидко лише при нагріванні, реакція з йодом оборотна і протікає при підвищенні

  температури.

  При взаємодії хлору з водою відбувається його самоокисненням, самовідновленням , утворюються дві кислоти – соляна і хлорнуватиста:

  2O=HCl+HOCl

  а в реакціях з лугами – солі цих кислот:

  2+2KOH=KCl+KOCl+H

  Бром і йод з водою і лугами ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены