Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

  інестерство

  освіти

  України

  Київський

  Державний Економічний Університет

  Кафедра

  Міжнародних відносин

  Р Е Ф Е Р А Т

  на тему :

  “ Маахстріхська угода ,

  новий етап

  західноевропейської інтеграції . “

  студента

  7 групи

  курсу ФЕФ

  Вертелецького Д. Б.

  К и ї в

  1 9 9 6

  В 1991 році країнами ЕС приймається Маастріська

  угода , суть якої характерезує якісно новий етап

  в еволюції ЕС . На основі зазначеної угоди передбачається створення економічного та валютного союзу , який має наметі :

  усунути ще діючі обмеження вільного

  руху

  капіталів

  в Португалії та Греції . Країни ЕC орієнтуються на прийняття заходів щодо стабілізації грошової системи і закріплення бюджетної дісципліни , хоча проведення

  економічної , грошової і валютної політики залишається прирогативою окремих країн ;

  створити Европейський валютний інститут , який має готувати документи , заходи та інструментарій для проведення з 1999 року єдиної грошової та валютної політики

  Але новий рівень економічної інтеграції може бути досягнений лише за умови , що країни-учасниці відповідають деяким принциповим крітеріям :

  стабільність цін , коли середньорічний рівень інфляції в окремій країні не перевищує відповідного рівня в трьох країнах з найкращими показниками

  внутрішній борг країни не перевищує 60 % ВВП а зовнішній -

  збалансованість процентних ставок , коли їх середньорічний рівень

  в окремій країні не перевищує відповідного рівня в країнах з найкращими показниками

  стабільність валютних курсів , коли валюта окремих країн не девальвується

  Зауважимо , що на данний момент цім нормам відповідають лише ФРН , Франція та Люксимбург .

  Згідно з Маастіською угодою значно посилюється політична взаємодія країн ЕС . Формується політичний союз з такими завданнями :

  У цілому підводячи риску під сорокарічним перерозподілом цілей та завдань у межах ЕС , Маастріська угода надала Союзу таких функцій :

  Створення та управління єдиною валютою .

  Координація та контроль у проведенні єдної економічної політики .

  Заснування та захист Єдиного ринку

  на засадах вільної та справедливої конкуренції .

  підтримання рівності з певним перерозподілом коштів між багатими та бідними регіонами .

  Підтримка законності та правопорядку .

  Визначення і

  розвиток фундаментальних прав і свобод окремих громадян .

  Управління зовнішньою політикою , включаючи всю галузь закордонних справ і політики безпеки .

  Формування спільної оборонної політики .

  Як реальність формується конфедеративне співтовариство держав , що мають єдиний парламент та уряд , об’єднане громадянство

  ( поряд з

  національним),

  єдину економічну і соціальну політику з координацією зовнішньоекономічної діяльності

  всіх країн учасниць .

  Але у процесі західноевропейської інтеграції

  виявилися внутрішні та зовнішні суперечності .

  Головною причиною внутрішніх суперечностей є нерівномірність госрподарського розвитку та диспропорції економічної структури за теріторією , які доцільно розглядати в трьох

  аспектах :

  1 ) з точки зору різниці в ресурсному потенціалі та розвитку окремих країн ЕС ;

  2 ) у межах економік кожної країни .

  3 ) за регіонами Европи .

  Різниці в наявності і стані ресурсного потенціалу , структурі , темпах та ріівнях економічного розвитку спричинили появу в межах ЕС двох груп країн - економічно сильних

  ( ФРН , Франція , Італія , Великобританія та ін . )

  і економічно відносно слабких ( Ірландія , Іспанія , Португалія , Греція ) .

  Найбільші диспропорції в межах національних економік притаманні Італії

  ( високорозвинена північ

  та менш розвинутий південь ) , Великобританії ( відносна економічна відсталість Північної Ірландії та

  Уельсу ) , Франції , Іспанії , Португалії .

  Згадані

  диспрпорції формують нерівномірний економічний розвиток

  Західної Европи вцілому : найбільш розвинені ройони ЕС

  за величиною ВВП на душу населення у 6 разів превищують відсталі . Існує поділ на багату північ та бідний південь.

  У бідних регіонах найвищий рівень інфляції , безробіття наявні аграрні проблеми .

  Функціоування ЕС як інтеграційного угрупування з єдиною наднаціональною системою управління породжує нову групу суперчностей : диспропорції регульованої та ринкових сфер ;

  суперечності між національними та над національними органами . Актуальними для ЕС залишаються інстуціональні проблеми інтеграції : демократичний контроль над політикою ЕС , розподіл

  повноважень та функцій між органами ЕС , політика щодо прийняття нових членів

  Список використаної літератури .

  Язык: Украинский

  Скачиваний: 261

  Формат: Microsoft Word

  Размер файла: 7 Кб

  Автор:

  Скачать работу...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены