Право интеллектуальной собственности

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Право интеллектуальной собственности

  Київський Національний Економічний Університет
  Кафедра цивільного права
  Курсова робота на тему:
  ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  Студента 3 курсу 2 групи вечірнього факультету
  спеціальньсть 6601
  Товстика Вадима Миколайовича
  Науковий керівник :
  Жорін Федір Лук’янович
  Київ 2000
  ПЛАН
  Вступ
  Зміст і поняття права власності
  Поняття і види права інтелектуальної власності
  Авторське право і суміжні права
  Цивільно-правові засоби захисту авторських і суміжних прав
  Право на відкриття
  Право на інші результати творчої діяльності використовувані у виробництві
  Висновок
  Список літератури
  Підпис
  керівника: ______________________
  ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
  ВЛАСНОСТІ
  ВСТУП
  “Людський геній є джерелом усіх витворів мистецтва та винаходів. Ці витвори є гарантією життя, гідного людини. Обов’язок держави — забезпечити надійну охорону всіх видів
  мистецтв і винаходів” — такий напис зроблено на куполі штаб-квартири Всесвітньої організації інтелектуальної власності у Женеві.
  Один з політиків Заходу заявив: “Кому буде належати “мозок” України, той і володітиме нею”.
  Культура, науково-технічний рівень виробництва, ефективність економіки, соціально-економічний прогрес в ціломуі
  врешті-решт добробут суспільства значною мірою залежать від рівня й ефективності творчої діяльності в цьому суспільстві. Творча інтелектуальна діяльність є однією з рушійних сил
  розвитку цивілізації. Людина за своєю природою схильна до творчості, вона завжди в пошуку кращих умов життя, засобів його поліпшення, своєї безпеки тощо. Проте в силу тих або інших
  причин рівень творчої діяльності в різних країнах неоднаковий.
  У сучасних умовах будь-який вид вид діяльності людини – виробництво чи оборона, охорона здоров’я тощо — без
  належного науково технічного забезпечення просто неможливий, як неможливий соціально-економічний прогрес суспільства взагалі без духовного розвитку.
  Питанням розвитку всіх видів творчості надає великої уваги нова Конституція України. У ст.54 Конституція
  проголошує, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Держава гарантує надання захисту інтелектуальній власності, авторських прав
  громадян, їх моральних і матеріальних
  інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Держава гарантує, але, нажаль, ці гарантії мало чим підкріплені. В нашій країні
  процвітає піратство і існуюючий масив законодавчих актів малоефективний для боротьби з ним. Ми приречені на підібні перегони (влада і пірати) до тих пір, поки наша економіка
  спроможеться на те, щоб утримувати наше суспільство на рівні достатку необхідного для спокійного життя.
  В цій курсовій роботі не будуть розглядатися проблеми і способи боротьби з піратством – ні, це тема іншої розмови, я
  розгляну лише питання що стосуються відносин у галузі права інтелектуальної власності з точки зору вітчизняного законодавства.
  1. ЗМІСТ І
  ПОНЯТТЯ
  ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  У суспільстві з
  державно-правовою
  побудовою
  економічні відносини власності неминуче одержують юридичне закріплення.
  Це виражається як у системі правових норм, що регулюють
  зазначені
  відносини й утворюють інститут права власності, так і в закріпленні певної
  міри
  юридичної
  влади
  за
  конкретною особою, що є власником даної речі.
  У першому випадку говорять про право власності в об\'єктивному значенні, у другому - у суб\'єктивному змісті або про
  суб\'єктивне право власності.
  Щоб визначити право власності в об\'єктивному значенні, необхідно виявити специфічні ознаки, властиві суб\'єктивному праву власності.
  Виявлення зазначених ознак дозволить відбити їх у визначеннях права власності як
  об\'єктивному, так
  суб\'єктивному значенні.
  Зміст права власності складають приналежні власнику правомочності по володінню, користуванню і розпорядженню річчю.
  Зазначені правомочності, як і суб\'єктивне право власності в цілому, являють собою юридично
  забезпечені
  можливості поведінки власника, вони належать йому доти, поки він залишається власником.
  У тих випадках, коли власник не в змозі ці правомочності реально здійснити (наприклад, при арешті його майна за борги або коли майном незаконно володіє інша
  особа), він не позбавляється ні самих правомочностей, ні права власності в цілому.
  Щоб
  розкрити
  зміст
  права
  власності, необхідно дати
  визначення
  кожного з приналежних власнику правомочностей.
  Почнемо з володіння.
  ПРАВОМОЧНІСТЬ ВОЛОДІННЯ - це юридично забезпечена можливість господарчого панування власника над річчю.
  Мова при
  цьому
  йде
  про господарче панування
  над
  річчю, що
  зовсім
  не
  потребує, щоб власник знаходився з нею у безпосередньому
  контакті.
  Наприклад, їдучи в тривале відрядження, власник продовжує залишатися власником речей, що знаходяться в його квартирі.
  Володіння річчю може бути і незаконним.
  ЗАКОННИМ називається володіння, що спирається на якусь правову основу, тобто на юридичний титул
  володіння.
  Законне володіння часто іменують титульним.
  НЕЗАКОННЕ володіння на правову основу не спирається, а
  тому
  є безтитульним.
  Речі, за загальним правилом, знаходяться у володінні тих, хто має те або інше право на володіння ними.
  Зазначена обставина дозволяє при
  розгляді
  суперечок із приводу речі виходити з презумпції законності фактичного володіння.
  Іншими словами, той, у кого річ
  знаходиться, передбачається маючим право на володіння нею, поки не доведене зворотнє.
  Незаконні власники
  свою
  чергу підрозділяються на добросовісних і недобросовісних.
  Власник добросовісний, якщо він не знав і не повинний був знати про незаконність свого володіння.
  Власник недобросовісний, якщо він про це знав або повинний був знати.
  Відповідно до
  загальної
  презумпції сумлінності учасників
  цивільних прав і обов\'язків, варто виходити з припущення про добросовісність власника.
  Розподіл незаконних власників на добросовісних і
  недобросовісних має
  значення
  при
  розрахунках між підприємцем і власником по прибутках і витратах, коли власник поставить
  вимогу
  про
  витребування
  своєї речі за допомогою виндикаційного
  позову,
  також при вирішенні питання, чи може власник набути право власності по давнині володіння, чи ні.
  ПРАВОМОЧНІСТЬ КОРИСТУВАННЯ - це юридично забезпечена можливість
  використання корисних властивостей речі у процесі її особистого або
  виробничого
  споживання або у виробничих
  цілях.
  Так, швейну машину можна використовувати для пошиття одягу не тільки своїй сім\'ї, але і за за
  якусь плату комусь іще.
  Правомочність користування звичайно спирається на правомочність володіння.
  Але іноді можна користуватися річчю, і не володіючи
  нею.
  Наприклад, ательє по
  прокаті
  музичних інструментів здає їх напрокат із тим, що користування інструментом відбувається
  помешканні
  ательє, скажемо, у певні годинни і дні.
  ПРАВОМОЧНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ - це юридично забезпечена можливість визначити долю речі шляхом вчинення юридичних актів по
  відношенню до цієї речі.
  Не
  викликає
  сумнівів, що
  тих випадках, коли власник продає свою річ, здає її у найм, в заставу, передає у вигляді внеску
  в господарськ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены