Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

  Дисциплина: Технические
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

  З м і с т
  Організація обслуговування і ремонту МТП господарства
  1.1. Визначення споживання МТП в ТО і ремонтах
  1.2. Визначення
  загальної
  трудомісткості
  ремонтно-
  обслуговуючих робіт
  1.3. Розділ ремонтно-обслуговуючих робіт за підрозділами
  ремонтної бази
  Обслуговування параметрів проекту майстерні
  2.1. Структура розподілу робіт, визначення спеціалізації
  майстерні
  2.2. Коротка характеристика машин, що ремонтуються, аналіз
  основних вузлів і агрегатів
  . Технологічний процес ремонту машин
  2.4. Визначення складу виробничих дільниць, загальної
  трудомісткості ремонтних робіт
  2.5. Визначення режиму роботи і фонду часу підприємства
  Проектування майстерні
  3.1. Визначення кількості
  робочих місць по дільницях
  3.2. Розрахунок
  та визначення основного технологічного
  обладнання
  3.3. Підбір та визначення допоміжного ремонтно-
  технологічного обладнання
  3.4. Розрахунок площ основних виробничих і допоміжних
  дільниць
  Вимоги техніки безпеки виробничого процесу
  Техніко-економічні показники підприємства, яке проектується
  5.1. Визначення розміру основних виробничих фондів
  5.2. Розрахунок собівартості ремонтованого об
  єкту
  5.3. Очікувані питомі техніко-економічні показники
  підприємства
  Технологічний процес ремонту посадочних поверхонь
  6.1. Основні відомості технологічного процесу
  6.2. Розрахунок основних параметрів при гальванічному
  покритті
  Завдання для курсового проекту студента гр. М4
  1 Думенко К.М.
  Тип, вид і марка машин
  Кількість в складі
  МТП
  Плановий річний наробіток
  машин
  Відношення седнього віку
  машин до норми
  Категорія шляхових умов
  1. Трактори:
  1.1. К700701
  1.2. Т 150
  1.3. ДТ 75
  1.4. Т 70
  1.5. МТЗ 8082
  1.6. ЮМЗ
  1.7. Т
  2. Комбайни:
  2.1.Зернозбиральні
  2.2.Бузяково-
  кукурудзо-
  збиральні
  2.3.Кормозбиральні
  3. Автомобілі:
  3.1.
  ГАЗ
  3.2.
  ЗІЛ
  3.3.
  КАМАЗ
  С/г машини:
  4.1.
  Плуги
  4.2.
  Лущильники
  4.3.
  Сівалки
  4.4.
  Культиватори
  4.5.
  Обприскувачі
  4.6.
  Косарки
  у.е.га
  3000
  2000
  1300
  1200
  фіз.га
  тис.км
  Думенко
  Лист
  Сафронов
  Изм
  Лист
  № докум.
  Подпись
  Дата
  1.Орган
  зація обслуговування і ремонту МТП господарства.
  1.1.
  Визначення споживання
  МТП
  ТО
  ремонтах.
  Середньорічна кількість ремонтів і ТО машин визначається за плановою річною наробіткою з обліком середнього віку машин і зональних
  особливостей
  умов експлуатації. Для автомобілів враховується категорія шляхових умов.
  Кількість капітальних ремонтів (КР) машин і-ої марки розраховується за формулою:
  м(і)
  Нр(і) ·
  кр(і) =
  (1.1.)
  Нкр(і)
  – Кількість поточних ремонтів (ПР) машин і-ої марки визначається за формулою:
  м(і)
  Нр(і) ·
  пр.(і) =
  кр.(і) ;
  (1.2.)
  Нпр(і)
  Кількість номерних ТО
  машини і-ої марки визначається за формулою:
  м(і)
  Нр(і) ·
  то-3(і) =
  кр.(і) –
  пр.(і);
  (1.3.)
  Нто-3(і)
  м(і)
  Нр(і) ·
  то-2(і) =
  кр.(і) –
  Нто-2(і)
  пр.(і) –
  то-3(і);
  (1.4.)
  м(і)
  Нр(і) ·
  то-1(і) =
  кр.(і)
  Нто-1(і)
  пр.(і) –
  то-3(і)
  то-2(і);
  (1.5.)
  Думенко
  Лист
  Сафронов
  Изм
  Лист
  № докум.
  Подпись
  Дата
  де,
  м(і)
  Нр(і)
  Нкр(і),Нпр(і),Нто(і) )
  відповідно нормативна наробітка машини цього
  поправочний коефіцієнт, враховуючий вік машини в експлуатації;
  поправочний коефіцієнт, враховуючий зональні особливості умов
  поправочний коефіцієнт, враховуючий
  переведення одиниць планової річної наробітки тракторів з у.е.га. в кілограми витраченого палива (для комбайнів переведення з мото-год. в фіз-га, а для автомобілів річна
  планова наробітка
  не потребує переводу, враховується лише категорія шляхових умов).
  Розрахуноккапітальних ремонтів:
  К-700)
  = 0,41 · 31,7 · 0,825 =10,72,
  1· 3000 ·
  10,72
  кр.(К-700)
  · 0,9 · 1 = 0,1791
  161,4 ·
  1000
  СК-5)
  = 1,
  14 ·170 ·
  кр.(
  СК-5)
  = 2,115
  1350
  16 · 28 · 1
  кр.(
  ГАЗ-53)
  = 1,629
  Розрахунок поточних ремонтів:
  1· 3000 · 10,72
  пр.(К-700)
  · 0,9 · 1
  – 0 = 0,53
  53,8
  1000
  Поточні ремонти для комбайнів плануються без розрахунку і приймаються рівні їх кількості в господарстві.
  пр.(
  СК-5)
  = 14,
  р.(
  ГАЗ-53)
  3,906
  Думенко
  Лист
  Сафронов
  Изм
  Лист
  № докум.
  Подпись
  Дата
  Розрахунок номерних ТО :
  3000
  10,72
  то-3(
  К-700
  – 0 – 0 = 1,09
  26,4
  1000
  Розрахунок ТО-3 здійснюється тільки для тракторів.
  3000 ·
  0,9 · 10,72
  то-2(
  К-700
  – 0 – 0 – 1 = 3,32
  1000
  то-2(
  СК-5
  – 2 –
  14 = 7,8
  то-2(
  ГАЗ-53
  – 1 – 4 = 35,72
  3000
  10,72
  то-1(
  К-700
  – 0
  – 0 – 1 – 3
  1000
  то-1(
  СК-5
  – 2 – 14 – 8 = 23,6
  то-1(
  ГАЗ-53
  – 1 – 3 – 37 = 162,63
  163.
  Кількість сезонних обслуговувань розраховується за формулою:
  /сто, со, псто/(
  = 2 · N
  м(і);
  (1.6.)
  сто(
  К-700)
  = 2 ·1 = 2,
  псто(
  СК-5)
  = 2 ·
  14 = 28,
  со(
  ГАЗ-53
  ) = 2 ·
  16 = 32.
  Думенко
  Лист
  Сафронов
  Изм
  Лист
  № докум.
  Подпись
  дата
  Кількість поточних ремонтів сільськогосподарських машин визначається з обліку кількості машин і коефіцієнту охоплення їх з
  формули:
  пр с
  гм.(і) =
  м(і)
  Кох(і);
  (1.7.)
  тут,
  м(і) – кількість машин цього виду;
  Кох(плуг) = 0,8 ,
  пр.(плуг) = 18
  0,8 = 14,4
  Післясезонне ПТО обслуговування сільськогосподарських машин визначається:
  пто с
  гм(і) =
  м(і);
  (1.8.)
  пто(
  плуг) = 18.
  Розрахункові
  данні кількості всіх видів ремонтів і обслуговувань машин занесені до відомості, що подана у вигляді таблиці 1.1.
  Розподіл середньорічної кількості ремонтно-обслуговуючих робіт, виконаних по МТП і розподілених по кварталах календарного року з
  врахуванням агротехнічних строків проведення основних польових робіт наведені в зведеній відомості розподілу, що подана у вигляді таблиці 1.2.
  1.2. Визначення загальної трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт для МТП
  господарства.
  Сумарна річна трудомісткість обслуговування і ремонтів тракторів, комбайнів, автомобілів та сільськогосподарських машин визначається з
  формули:
  ( j ) =
  t ( j )
  · N
  ( j )
  (1.9.)
  де,
  ( j ) – сумарна трудомісткість j-
  го діяння для данної
  і-ой
  марки
  t ( j ) – нормативна
  трудомісткість одного j-
  го
  діяння
  для
  ( j ) – річна кількість j-
  діянь для машини даної
  і-ої
  марки,шт.
  Думенко
  Лист
  Сафронов
  Изм
  Лист
  № докум.
  Подпись
  Дата
  Таблиця
  1.1.
  Зведена відомість середньорічної кількості ремонтів і обслуговувань в
  господарстві
  Наіменування, тип і марка машин
  Кількість машин
  Кількість ТО і ремонтів, шт.
  ТО-1
  ТО-2
  ТО-3
  СТО
  СО
  ПСТО
  ПТО
  ПР
  КР
  1.Трактори
  1.1. К-700
  1.2. Т-150
  1.3. ДТ 75
  1.4. Т 70
  1.5. МТЗ 80
  1.6. ЮМЗ 6
  1.7. Т 25
  2.Комбайни
  2.1. СК-5
  2.2. РКС-6
  2.3.КСК-100
  3.Автомобілі
  3.1. ГАЗ-53
  3.2. ЗІЛ-130
  3.3. КАМАЗ
  4.С
  г машини
  4.1. Плуг
  4.2. Лущильн.
  4.3. Сівалка
  4.4. Культиват.
  4.5. Обприскув.
  4.6. Косарка
  Трактори марки МТЗ-80 і ЮМЗ-6 є найбільш використовуємі в господарсті, про це свідчить набільша кількість ремонтно-обслуговуючих робіт, що припадає на них.
  Серед автомобілів найбільш використовуваним є ГАЗ-53, а серед комбайнів СК-5 “Нива”.
  Думенко
  Лист
  Сафронов
  Изм
  Лист
  № докум.
  Подпись
  Дата
  Таблиця 1.2.
  Зведена відомість середньорічноі кількості ремонтів і обслуговувань МТП за кварталами
  року.
  4 квартал /10-12/
  сто,псто
  ТО-1
  ТО-2
  ТО-3
  ПР
  КР
  квартал /0.7...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены