Проект зубчатой передачи

  Дисциплина: Технические
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Проект зубчатой передачи

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
  Кафедра прикладної механіки
  ПРОЕКТ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ
  ПМ.ДМ.02.07.200
  Розрахунково-графічна робота
  з прикладної механіки
  Відмінно
  Керівник
  В.Ю. Грицюк
  Виконав
  студент гр.
  Чернігів 1999
  ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
  Запроектувати прямозубу циліндричну передачу при таких даних: потужність на вихідному валу P
  ВИХ
  =47,5 кВт; частота обертання тихохідного валу n
  ВИХ
  =(300
  15) об/хв; передача реверсивна; термін експлуатації нескінчений.
  Кінематична схема
  Рисунок
  SEQ Рисунок * ARABIC
  ПІДГОТОВЧА РОБОТА
  Вхідні дані
  Визначимо потужність яка буде потрібна від двигуна
  З [1] згідно з таблицею 5.4 ми маємо:
  =0,96…0,98;
  =0,99…0,995;
  =0,94…0,97.
  Приймаємо:
  =0,97;
  =0,99;
  =0,97.
  Визначимо потрібну частоту обертання вала двигуна
  З таблиці 5.5 [1] знаходимо i
  заг=3…6.
  Скориставшись таблицею 5.1 з [1], виберемо двигун
  4А 225М4.
  Потужність:
  синхронна частота обертання
  ковзання
  коефіцієнт перевантаження
  Отримані дані:
  Передача прямозуба, реверсивна. Термін експлуатації нескінчений.
  Вибір матеріалу і визначення допустимих напружень
  Використаємо таблицю 8.8 з [2].
  Для шестерні виберемо сталь 35ХМ:
  термообробка
  поліпшення,
  межа міцності
  =900
  МПа,
  межа текучості
  =800
  МПа,
  твердість
  HB 241.
  Для колеса виберемо сталь 45:
  термообробка
  поліпшення,
  межа міцності
  =750
  МПа,
  межа текучості
  =450
  МПа,
  твердість
  HB 192…240,
  виберемо твердість
  HB 200.
  Поверхнева обробка не передбачається.
  При твердості менше HB 350 можливе припрацювання.
  Визначення допустимих напружень для розрахунку на контактну витривалість при дії довгочасного навантаження.
  З таблиці 8.9 [2] при нормалізації, поліпшенні при HB 180…350 маємо
  При нескінченому терміні експлуатації K
  HL=1.
  Так як передача прямозуба, то маємо
  Визначимо допустиме напруження для розрахунку на витривалість при згині при дії довгочасного навантаження.
  З таблиці 8.9 [2] при нормалізації, поліпшенні при HB 180…350 маємо
  При нескінченому терміні експлуатації K
  FL=1.
  Так як передача реверсивна, то маємо K
  FC=0,7…0,8, приймемо K
  FC=0,7.
  Визначаємо допустимі напруження для статичної перевірки міцності при дії короткочасного перевантаження.
  З таблиці 8.9 [2] при нормалізації, поліпшенні при HB 180…350 маємо
  ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК
  Проектний розрахунок на контактну витривалість при дії довгочасного
  навантаження
  Для сталевої прямозубої передачі
  =495 МПа. З таблиці 8.4 [2] при HB350 та при симетричному розміщенні коліс на валу маємо
  =0,3…0,5, виберемо
  =0,3. По рисунку 8.15 [2] крива V при
  знайдемо K
  =1,03. Приймемо a
  =310 мм, тоді
  =95 мм.
  Застосуємо програму PRAM2, з такими вихідними даними:
  Передаточне число
  u = 4.93
  Крутящий момент на веденому колесі
  2 = 1513.
  Коефіцієнт ширини передачі
  = 0,3
  Межа
  текучості матеріалу ведучого колеса
  = 800
  Межа
  текучості матеріалу веденого колеса
  = 450
  Коефіцієнт перевантаження
  Частота обертання ведучого вала
  1 = 1480.
  Твердість по Бринелю матеріалa ведучого колеса
  =241
  Твердість по Бринелю матеріалa веденого колеса
  =200
  Вид передачі :
  прямозуба.
  Розташування коліс на валі :
  симетричне.
  ДН пpи pозрахунку на КВ
  для ведучого колеса
  = 502,
  для веденого колеса
  = 427
  ДН пpи pозрахунку на ВПИ
  для ведучого колеса
  = 173,
  для веденого колеса
  = 144
  Програма видала такі дані: a
  w=320, b
  w=100 (майже вірно).
  2.2 Проектний геометричний розрахунок.
  Міжосьова відстань
  =320 мм .
  Ширина зачеплення
  =100 мм .
  Модуль зачеплення нормальний
  =4,00 мм .
  Числа зубів :
  1=26 ,
  2=134 .
  Кут нахилу зубів
  = 0 град. 0 хв. 0 сек.
  Початкові діаметри коліс :
  =104,0 мм ,
  =536,0 мм .
  Ділильні діаметри коліс :
  1=104,0 мм ,
  2=536,0 мм .
  Діаметри виступів коліс :
  =112,0 мм ,
  =544,0 мм .
  Діаметри западин коліс :
  =94,0 мм ,
  =526,0 мм .
  Рисунок
  SEQ Рисунок * ARABIC
  Перевіримо частоту обертання вихідного валу
  Одержали частота обертання вихідного вала у межах допустимого.
  Додаткові відомості.
  Колова швидкість
  = 8,059 м/с ,
  Коефіцієнти перекриття :
  торцевого
  = 1,75 ,
  осьового
  = 0,00 ,
  Ступінь точності
  3. ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК
  3.1. Перевірка контактної витривалості при дії довгочасного навантаження
  Розрахункове напруження
  =399 МПа ,
  допустиме напруження
  =427 МПа .
  =399
  =427 контактна витривалість забезпечується.
  Перевіримо величину недовантаження
  Недовантаження у межах рекомендованого з точки зору економічності.
  3.2. Перевірка витривалості при згині при дії довгочасного навантаження
  Розрахункове напруження на перехідній поверхні :
  =112 МПа,
  =104 МПа,
  допустиме значення напруження згину
  =173 МПа,
  =144 МПа.
  =112 МПа
  =173 МПа,
  =104 МПа
  =144 МПа,
  витривалість при згині забезпечується.
  3.3. Перевірка статистичної міцності при короткочасних перевантаженнях
  Діюче контактне напруження при перевантаженні
  допустиме контактне напруження при перевантаженні
  діючі напруження при згині при перевантаженні
  допустиме напруження при згині при перевантаженні
  Витривалість при перевантаженні забезпечується.
  СПИСОК ПОСИЛАНЬ
  Расчёты деталей машин: Справ. пособие / А. В. Кузьмин,
  И. М. Чернин, Б. С. Козинцов. – Мн.: Выш. шк., 1986. – 400 с.
  Иванов М. Н. Детали машин: Учеб. для машиностр. спец. вузов. – М.:
  Высш. шк., 1984. – 336 с.
  ЗМІСТ
  Технічне завдання
  Підготовча робота
  Вхідні дані
  Вибір матеріалу і визначення допустимих напружень
  Проектний розрахунок
  Проектний розрахунок на контактну витривалість при дії довгочасного навантаження
  Проектний геометричний розрахунок
  Перевірочний розрахунок
  Перевірка контактної витривалості при дії довгочасного навантаження
  Перевірка витривалості при згині при дії довгочасного навантаження
  Перевірка статичної міцності при дії короткочасного перевантаження
  Язык: Русский
  Скачиваний: 71
  Формат: Microsoft Word
  Размер файла: 331 Кб
  Автор:
  Скачать работу...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены