Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Диплом
  Тема: Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

  ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

  ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ

  Зав. кафедрою М

  іМ, к.

  е.н., доцент

  ______________ Л. О.

  Кр

  имс

  ка \"____\"

  ______________

  2002 г.

  ДИПЛОМНА РАБОТА

  Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”

  Розробив:

  ст. гр. ФЭУ-517

  В.А.Коверник

  Кер

  івник:

  Г.В.Казицька

  Консультант

  охорони праці

  Г.І.Дуднік

  Нормоконтролер

  И.В.Зайцева

  2002 г.

  ЗМІСТ

  Завдання на дипломну роботу...…………………………………………….........................

  Реферат...………………………………………......................................................................

  Перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень термінів...……………….....

  ВСТУП........................……………………………………………………………………......

  1 ВАЛЮТНИЙ

  РИНОК ЯК МІСЦЕ ФУНКЦІЮВАННЯ ВАЛЮТИ................................

  1.1 Валютний ринок: визначення й основні поняття...………………..............................

  1.1.1 Операції з іноземною валютою...………………………………............................

  1.1.2 Купівля і продаж валюти...…......……………………………….............................

  1.1.3 Організація валютних розрахунків ........................................................................

  1.2. Валютний курс як основний фактор виникнення валютних ризиків.....……….......

  1.2.1 Вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю...……………..............................

  1.2.2 Експозиція і валютний ризик ………………………………………......................

  2 ВАЛЮТНІ РИЗИКИ.......………………………………………………….........................

  2.1 Поняття і головні фактори виникнення валютних ризиків...…….............................

  2.2 Класифікація валютних ризиків...…………………………………….........................

  2.3 Особливості керування валютними ризикам...……………………............................

  3 КЕРУВАННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ..…………………………...........................

  3.1Хеджування...…………………………………………………………...........................

  3.2 Форвардні валютні контракти...…………………………………................................

  3.2.1 Нові форми форвардних контрактів...………………………….............................

  3.2.2 Форвардні контракти: деякі практичні аспекти.....................................................

  3.2.3 Використання форвардних контрактів на українському валютному ринку ......

  3.3 Валютні контракти «своп»...…………………………………………..........................

  3.4 Валютні ф’ючерси …………………………………………………..............................

  3.5 Валютні опціони...……………………………………………………..........................

  3.6 Форфейтинг...……………………………………………………………......................

  4 ОХОРОНА ПРАЦІ...............................................................................................................

  4.1 Законодавчі акти про охорону праці............................................................................

  4.2 Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення ІОЦ.......................................................

  ВИСНОВКИ.....……………………...…………………………………………….................

  Перелік посилань……………………………………………………………….....................

  Додаток А…………………………………………………………………............................

  Додаток В.................................................................................................................................

  РЕФЕРАТ

  Дипломна робота: 102

  сторінки, 6

  таблиць, 2 додатка, 18 джерел.

  Об\'єкт дослідження: валютні ризики підприємств ЗЕД України, ТОВ «Корпорація «Агросинтез», експортно-імпортні контракти ТОВ «Корпорації «Агросинтез».

  Мета роботи – показати процес ухвалення рішення щодо вибору методів страхування (хеджування) валютних ризиків в залежності від характеру угоди підприємством ЗЕД, описати можливі

  переваги кожного з методів страхування валютних ризиків як способу запобігання потенційних збитків чи одержання додаткового прибутку.

  Завдання: дослідити й охарактеризувати практику хеджування валютних ризиків. Проаналізувати, які витрати і збитки несуть підприємства ЗЕД по валютних операціях у зв\'язку з

  коливаннями валютних курсів і ви...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены