Отчёт по летней практике на УГППС "УкрПочта"

  Дисциплина: Культурология
  Тип работы: Отчет по практике
  Тема: Отчёт по летней практике на УГППС "УкрПочта"

  Міністерство транспорту та зв’язку України
  ОНАЗ ім. О. С. Попова
  Інститут Економіки та Менеджменту
  віт з
  літньої
  практики на
  УДППЗ \"УкрПошта\"
  Виконав:
  студент гр. ЕП –
  Запорожець Денис
  Перевірив:
  Грицуленко С.І.
  Одесса 2006
  Зміст
  Загальні положення про підприємства. Положення про підприємство зв
  зку.
  Організаційна структура підприємства.
  Призначення функціональних відділів (економіки, організації праці і ринкових відносин, кадрів, капітального будівництва, бухгалтерії, маркетингу, відділу технологій фінансів і
  економічного аналізу).
  Призначення виробничих відділів поштового зв
  зку.
  Склад і призначення устаткування відділів.
  Вивчення технологічних процесів на підприємствах зв
  зку.
  Вивчити форми звітності підприємства.
  Загальні положення про підприємства. Положення про підприємство зв
  зку
  Поштовий зв\'язок є однією з пріоритетних і важливих підгалузей зв\'язку в Україні, основна мета функціонування якого полягає у наданні користувачам, органам державної влади,
  місцевого самоврядування, оборони й безпеки держави широкого спектру послуг, з орієнтацією на задоволення їхніх потреб у ринкових умовах.
  Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв\'язку є:
  захист інтересів користувачів;
  надання послуг поштового зв\'язку встановленого рівня якості;
  доступність до ринку послуг поштового зв\'язку;
  законодавче регулювання відносин у сфері надання послуг поштового зв\'язку;
  забезпечення прав користувача на таємницю інформації;
  забезпечення прав операторів поштового зв\'язку.
  Становлення і розвиток поштового зв\'язку України відбувається згідно із законодавством України, актами Всесвітнього поштового союзу, а також державними програмами
  розвитку.
  Основні підходи до подальшого розвитку поштового зв\'язку, особливості його структурної перебудови, принципи регулювання, стратегія розвитку поштового зв\'язку, а також засади
  діяльності в ринкових умовах визначені Концепцією розвитку зв\'язку в Україні до 2010 року, прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 р. №2238.
  Стратегічною метою державної політики щодо поштового зв\'язку України є задоволення потреб суспільства у
  послугах поштового зв\'язку визначеного рівня якості. Загальна політика щодо поштового зв\'язку на найближчу перспективу полягає в подальшій оптимізації мережі поштового зв\'язку,
  вдосконаленні поштових маршрутів, переході до комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів на всіх ланках технологічного процесу (від приймання до вручення поштових
  відправлень), створенні автоматизованої інформаційно-технологічної системи поштового зв\'язку, наближення термінів доставки поштових відправлень до світового рівня.
  Стратегією розвитку поштового зв\'язку України на період до 2010 року передбачається:
  Проведення структурних перетворень (реструктуризація, лібералізація та формування ринку послуг) для прискорення розвитку поштового зв\'язку в ринкових умовах;
  Забезпечення послугами поштового зв\'язку відповідного рівня якості органів державної влади та місцевого самоврядування, а також населення та суб\'єктів господарювання.
  Основними пріоритетами розвитку поштового зв\'язку загального користування є:
  Впровадження нових видів послуг та нових технологій оброблення, перевезення і доставки усіх видів поштових відправлень на основі комплексної механізації та автоматизації
  виробничих процесів у поштовому зв\'язку, а також використання швидкісних видів транспорту;
  Наближення рівня якості послуг поштового зв\'язку до європейських і світових стандартів.
  Організаційна структура підприємства.
  1. Начальник ЦПЗ № 5
  1.1.
  Штат при керівництві начальника ЦПЗ №5
  1.1.1.
  Головний бухгалтер
  1.1.1.1. Бухгалтерія
  1.1.2.
  Відділ фінансів та економічного аналізу
  1.1.3.
  Відділ з організації праці та заробітної плати
  1.1.4.
  Відділ обліку, підготовки, аналізу та руху кадрів
  1.1.5.
  Виконавець з питань МП, ЦО та НС
  1.1.6.
  Виконавець з питань пожежної безпеки
  1.1.7.
  Юристконсульт
  1.1.8.
  Начальник дільниці з надання послуг Біляївського району
  1.1.9.
  Начальник дільниці з надання послуг Іванівського району
  1.1.10
  Начальник з надання послуг Іллічівського району
  1.1.11.
  Начальник дільниці з надання послуг Комінтернівського району
  1.1.12.
  Начальник дільниці з надання послуг Овідіопольського району
  1.1.13.
  Начальник дільниці з надання послуг Роздільнянського району
  1.1.14.
  Начальник дільниці з надання послуг Одеса місто
  1.1.15.
  Начальник виробничої дільниці
  1.1.15.1.
  Дільниця оброблення письмової кореспонденції
  1.1.15.2.
  Дільниця з оброблення та обміну пошти
  1.1.15.3.
  Цех з оброблення міжнародної пошти
  1.1.15.4.
  Дільниця з експедирування періодичних видань
  1.2.
  Заступник начальника
  1.2.1.
  Група періодичних видань
  1.2.2.
  Пункти поштового зв\'язку з приймання передплати
  1.2.2.1.
  Пункт поштового зв\'язку з приймання передплати № 1
  1.2.2.2.
  Пункт поштового зв\'язку з приймання передплати № 2
  1.2.2.3.
  Пункт поштового зв\'язку з приймання передплати № З
  1.2.2.4.
  Пункт поштового зв\'язку з приймання передплати № 4
  1.2.2.5.
  Пункт поштового зв\'язку з приймання передплати № 5
  1.2.3.
  Відділ з питань маркетингу та реалізації послуг
  1.2.4.
  Бізнес-центр
  1.2.5.
  Груп па умовних цінностей
  1.2.6.
  Роздрібна база
  1.2.7.
  Група з забезпечення експлуатаційними матеріалами
  1.2.8.
  Їдальня
  1.3. Заступник начальника з технічних питань
  1.3.1.
  Електромеханічна дільниця
  1.3.2.
  Газова котельна
  1.3.3.
  Група експлуатації споруд
  1.3.4.
  Господарча група
  1.3.5.
  Група інформаційних технологій
  1.4.
  Заступник начальника з питань технології надання послуг
  1.4.1. Відділ технології з надання послуг
  1.4.1.1.
  Група з експлуатації та виробничих питань
  1.4.1.2.
  Головна каса
  1.4.1.3.
  Диспетчерська служба
  1.4.1.4.
  Дільниця з обробки та контролю первинної документації
  1.4.1.5.
  Контрольно-довідкова дільниця
  Головні завдання маркетингової діяльності
  Укрпошти
  • поліпшення характеристик та якості
  надання існуючих послуг;
  • оптимізація бізнес портфеля послуг
  підприємства;
  • створення автоматизованих робочих
  місць, що допомагає скоротити час
  обслуговування споживачів,
  підвищити
  якість обробки інформації та скоротити
  витрати;
  • побудова ефективної логістичної системи задля зменшення витрат та підвищення якості надання послуг поштового зв’язку;
  • розвиток і реалізація нових конкурентних
  послуг.
  Маркетингова діяльність спрямована на
  досягнення таких результатів:
  • просування іміджу пошти як сучасного
  конкурентного підприємства;
  • збільшення доходів та скорочення витрат;
  • підвищення якості та культури
  обслуговування;
  • формування конкурентного асортименту
  послуг відповідно до існуючого та
  прогнозованого попиту;
  • забезпечення надійності послуг.
  Особливу увагу приділяється питанням
  зростання конкурентності тарифів та створення
  вигідних для клієнтів умов надання послуг.
  Вивчення потреб споживачів та відстеження розвитку ринків, на яких працює Укрпошта,
  дає змогу пропонувати клієнтам якісні послуги, використовуючи розгалужену поштову...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены