Отчеты по практике в Коммерческом банке

  Дисциплина: Финансы и кредит
  Тип работы: Отчет по практике
  Тема: Отчеты по практике в Коммерческом банке

  ЗМІСТ ЗВІТУ :
  1.Календарний план педагогічної практики.
  2. Характеристика бази практики.
  3. Аналіз відвідуваних занять.
  4. Підготовка до проведення уроку.
  5. Індивідуальна характеристика учня :
  5.1.Дослідження біографічним методом.
  5.2. Дослідження психологічного віку.
  5.3. Аналізкомунікативних та організаційних здібностей.
  5.4. Аналіз своїх обмежень.
  5.5. Повна характеристика учня.
  6. Відгук на практиканта з бази проходження практики.
  Додатки
  “ Погоджено”
  Затверджую”
  Керівник практики
  Керівник бази від університету
  практики
  Медвідь Л.А.
  Чепурна Н.М.
  “__________199
  “__________199
  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
  педагогічної практики
  Студентки
  Фінансово-економічного факультету, 7 групи,
  Коваль Ольги
  Миколаївни
  на період з 11 по 22 грудня 1997 року.
  Розділ програми
  Форма звітності
  Термін виконання
  1.Загальна характеристика
  бази практики
  2.Індивідуальна характерис-тика учня
  Відвідування занять:
  -перше заняття
  - друге заняття
  4. Проведення занять:
  - перше заняття
  - друге заняття
  - третє заняття
  5.Підготовка письмового
  звіту та матеріалів до нього
  6.Складання диференційо-ваного заліку
  письмово
  письмово
  письмово
  письмово
  усно
  усно
  усно
  письмово
  усно
  11.12..97 р.
  22.12.97 р.
  11.12..97 р.
  12.12..97 р.
  15.12..97 р.
  18.12..97 р.
  22.12..97 р.
  11.12. 97 р.
  22.12..97 р.
  Студент - практикант
  ________________________ 22.12. 1997 року
  ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ.
  Я пройшла практику
  в Черкаській середній школі № 29 з 11.12.97 по 22.12.97 р.
  В цій школі навчається біля 1500 чоловік та працює 40 викладачів. В кожному класі навчається в середньому 25-30 чоловік. Школа надає освіту до з 1 по 11 класи.
  Школа має 4 поверхи.
  На першому поверсі
  розташований спортивний зал, їдальня, гардероб, і класи, в яких навчаються школярі молодшої школи, тобто діти 1-3 класів.
  На другому поверсі
  знаходяться спеціалізовані класи з математики, фізики, хімії, біології, а також викладацька, кабінет директора школи, канцелярія та актовий зал.
  На третьому поверсі знаходяться два комп”ютерні
  класи, класи іноземної мови, бібліотека та інші.
  На останньому поверсі знаходяться спеціалізовані класи для військової підго-товки, кабінети праці.
  Два роки тому в цій школі була введена нова дисципліна для учнів 10-11 класів -
  “ Основи економіки”.
  3. АНАЛІЗ ВІДВІДУВАНИХ ЗАНЯТЬ.
  Урок перший.
  Одинадцятого грудня я була присутня на уроці з “ Основ економіки” у 11-Б класі Черкаської середньої школи № 29.Саме в цей день у мене почалося перше знайомство з цим класом, в
  якому мені потрібно було через 4 дні проводити самостійно уроки.
  Викладач даної дисципліни Наталія Миколаївна Чепурна викладала учням тему “Грошові розрахунки ” . Ця дисципліна викладається у школі в 10-11 класах.У 11-Б класі
  “Основи економіки” викладаються два рази на тиждень у понеділок та четвер.
  Схема цього уроку була наступна :
  1.Викладач перевірила присутність класу на уроці. У 11-Б класі навчається 28 чоловік , але 11 грудня на цьому уроці було присутньо лише 25 учнів.
  2. Так як урок був суто лекційного виду, то викладач розглянула та розкрила два питання :
  - сутність грошових розрахунків в організації роботи підприємств;
  - розрахункові рахунки та порядок їх відкриття в установах банків.
  3. Було обговорене домашнє завдання та рекомендована додаткова література для більш досконалого розглядання цієї теми для бажаючих.
  З моїх власних міркувань, клас досить сильний та діти більш-менш були зацікавлені цим уроком. Але з моєї точки зору, я для себе зробила такий висновок, що потрібно викладати
  учням не стислий сухий матеріал, а надавати дітям цікаві приклади та застосовувати елементи гри для акцентування уваги, потрібно щоб учні
  постійно були не лише присутніми на уроці, а й приймали безпосередню участь у ньому.
  Урок другий.
  Дванадцятого грудня моє знайомство з 11-Б класом продовжувалося, але я була присутня вже на уроці з іншої дисципліни. Це був урок з російської літератури, який викладається два
  рази на тиджень у вівторок та п”ятницю.
  На цьому уроці було присутньо 26 чоловік, тобто відсутньо було 2 учні.
  Викладач Рощіна Людмила Михайлівна проводила урок на тему : Життя і творчість М.Булгакова.
  На попередніх уроках учням було надане завдання на 12.12.97р. прочитати роман “Мастер і Маргарита”. І саме на цьому уроці я була свідком дуже вражаючої дискусії, де учні
  висловлювали свої враження з приводу цього роману. Мені сподобалося, що учні розглядали не лише образи роману, а й
  мірковували на вічну тему добра і зла.
  Таким чином, я познайомилася з 11-Б класом і я гадаю, що учні поступово почали звикати до моєї присутності. І для мене дуже важливо було співставити мої уявлення про викладацтво
  і передачу знань безпосередньо від викладача до учня на практиці.
  4. Підготовка до проведення уроку.
  Тема.
  Тема, яку я викладала називається \"Кредитні операції комерційних банків\" .
  Для того, щоб ефективно працювати над темою, необхідні знання про сутність кредиту, банківських закладів, їх функції і операції.
  Тому перед вивченням теми \"Кредитні операції комерційних банків\" учням пропонується засвоїти такі теми: \"Необхідність і суть кредиту\", \"Банківська система. Комерційні банки\".
  Остання тема пропонується учням для того, щоб була зрозуміла функція комерційних банків як фінансових посередників.
  Цілі та завдання теми
  Цілі теми:
  Визначити поняття \"банківський кредит\", \"суб`єкт кредитування\", \"об`єкт кредитування\", \"кредитор\", \"позичальник\", \"кредитний договір\".
  Засвоїти основні принципи кредитування, вміти пояснити їх суть та значення.
  Вміти систематизувати види кредитів, які надаються комерційними банками.
  Вміти використовувати знання про види кредитів для аналізу сучасної ситуації кредитування в Україні.
  Вміти описати процес кредитування.
  Завдання теми:
  Розгляд і засвоєння теоретичного матеріалу щодо сутності кредиту, принципів кредитування, суб`єктів, об`єктів кредитування, класифікації
  кредитів, організації взаємовідносин між кредитором і позичальником.
  Вирішення задач під час проведення навчальної гри, що направлені на формування вмінь прийняття рішень щодо надання кредиту
  Аналіз конкретної ситуації, що стосуються аналізу кредитної діяльності українських комерційних банків.
  Самостійний розгляд окремих питань, які пов`язані з темою, але не розглядаються під час аудиторних занять.
  Розподіл часу по темі
  Назва теми, що пропонується до розгляду – \"Кредитні операції комерційних банків\". Назва теми обрана у зв`язку з тим, що під час роботи над даною темою розглядаються питання:
  сутність кредитних операцій, організація процесу кредитування, класифікація банківських кредитів.
  Бюджет часу по темі –3 академічні години, з них 2 академічні години відводяться для лекційного і 1 – для практичного заняття.
  В учбовому закладі, де пропонується читати курс, академічна година дорівнює 45 хвилинам.
  Викладення теми
  Урок перший.
  Орієнтовний розподіл часу на
  двох лекційних заняттях:
  Організаційний момент – 2 хвилини
  Повідомлення про тему, мету і завдання – 5 хвилини
  Викладення новог...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены