Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Диплом
  Тема: Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

  МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  ДІСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ

  ОЛІЙНИК ВОЛОДИМІР АНАТОЛЬЙОВИЧ

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  На тему:

  «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ»

  Шифр групи:

  Спеціалність

  2398 – Б3П (3ДС)

  Трудове та комерційне право

  Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

  бакалавр

  Науковий керівник:

  Викладач

  Нешва

  Олена Іванівна

  м. Дніпропетровськ

  2001 рік

  - 2 -

  ЗМІСТ

  Вступ

  Розділ

  Розвиток і актуальні проблеми регулювання орендних відносин

  Розділ

  Структура і динаміка ринка об

  єктів

  оренди

  2.1.

  Класифікація об

  єктів

  оренди по видам майна

  2.2.

  Розподіл об

  єктів

  оренди по формам власності

  2.3.

  Ринок цілісних майнових комплексів

  2.4.

  Ринок будинків, споруджень і нежитлових приміщень

  2.5.

  Ринок іншого окремого індивідуально визначеного майна

  2.6.

  Ринок державного майна що знаходиться на балансах господарчих товариств

  2.7.

  Ринок військового майна

  2.8.

  Ринок об

  єктів

  незавершеного будівництва

  2.9.

  Ринки оренди житла

  Розділ

  Поняття договору оренди

  3.1.

  Сторони у договорі оренди

  3.2.

  Порядок укладення договору оренди

  3.3.

  Умови договору оренди

  3.4.

  Порядок використання амортизаційних відрахувань

  3.5.

  Відновлення орендованого майна та умови його повертання

  Розділ

  Приватизація об

  єкта

  оренди

  4.1.

  Правовідносини у сфері приватизації

  - 3 -

  4.2.

  Юридична відповідальність за порушення законодавства про приватизацію

  4.3.

  Об

  єкти

  суб

  єкти

  правовідносин у сфері приватизації державного майна

  4.4.

  Основні функції

  суб

  єктів

  приватизації

  4.5.

  Порядок підготовки і проведення приватизації

  4.6.

  Способи проведення приватизації

  4.7.

  Особливості приватизації державних підприємств

  4.8.

  Приватизація невеликих державних підприємств

  Розділ

  Лізинг як різновид оренди

  Висновки

  Список використаних літературних джерел

  - 4 -

  ВСТУП

  В цієї роботі

  розлянуті питання різноманіття орендних відносин в Україні. Український ринок об

  єктів

  оренди є досить різнорідним і масштабним. Однак, дотепер цей ринок комплексно не досліджується.

  Проаналізовані орендні відношення, як альтернативний метод фінансування затрат виробництва та підвищення

  ефективності використання майна. Систематизовано правове становище оренди комунального та державного майна, та лізингу – видів майнового найму. Також сформована процедура укладення та

  регулювання договорів, регламентуючих орендні відносини.

  В роботі надана практика застосування оренди. Ринок володіння на основі права користування (оренди), доповнює ринок

  володіння на основі абсолютного чи обмеженого права власності. З метою дослідження ринку об

  єктів

  оренди в цій роботі була проведена їх класифікація.

  Розгляниті

  переваги і труднощі сучасного законодавства в Україні та заходи державної влади що до урегулювання орендних відносин. Розглянуті проблеми та запропоновані шляхи до

  їх реалізації.

  Мета даної дипломної роботи

  – проведення

  теоритичного дослідження правового регулювання орендних відносин в Україні.

  Об

  єкт

  даної дипломної роботи

  – детальний розгляд правового регулювання орендних відносин в Україні.

  Предметом досліджень дипломної роботі

  є особливості правовідносин в сфері правового регулювання орендних відносин в Україні.

  Задачи

  даної дипломної роботи

  : дати загальний огляд розвитку актуальних проблем, регулювання орендних відносин;

  - 5 -

  розкрити поняття структури та динаміки ринка об

  єктів

  оренди;

  проаналізувати поняття договору оренди;

  розкрити поняття приватизації об

  єкта

  оренди;

  дати загальний огляд порядку та способу приватизації;

  проаналізувати поняття лізингу, як

  різновида оренди.

  Диплом має визначену логіку побудови та зміст. Логічна структура роботи охоплює

  широке коло питань

  пов

  язаних

  з процесом регулювання орендних відносин в Україні.

  Розділ І

  даного диплому “Розвиток і актуальні проблеми регулювання орендних відносин” знайомить з проблемами регулювання орендних відносин.

  Розділ 2

  даного диплому “Структура і динаміка ринка об

  єктів

  оренди” знайомить з класиф...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены