Право коллективной собственности на Украине

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Диплом
  Тема: Право коллективной собственности на Украине

  - 2 -

  ЗМІСТ

  Вступ

  Розділ

  Історія

  розвітку права колективної власності в Україні.. Обстеження

  створювання підприємств.

  1.1.

  Історія

  розвітку права колективної власності в Україні..

  1.2.

  Обстеження підприємств в рамках їх створювання.

  Розділ

  Правове регулювання колективної власності в Україні.

  2.1.

  Власність кооперативів

  2.2.

  Власність господарських товариств

  2.3.

  Об

  єкти

  права власності господарських товариств

  2.4.

  Власність громадських

  организацій

  2.5.

  Власність релігійних організацій

  Висновки

  Список літератури

  - 3 -

  ВСТУП

  Проблеми права власності в цілому і колективної, зокрема, на сучасному етапі переходу України до ринкової економіки є надзвичайно актуальними. В даний час важливим є визначення

  стимулів для високопродуктивної роботи в суспільстві. У зв\'язку з цим першочерговою задачею представляється визначення принципових основ правового регулювання права власності як

  одного зі способів стимулювання ефективної праці.

  Перехід України до розвинутих ринкових відносин

  богато в чому залежить від правового

  забеспечення ринкових форм, від створення належних умов функціонування

  суб

  єктів

  господарської діяльності, від суворого додержання

  останнимі вимог чинного законодавства України.

  Здійснення в Україні

  економичної реформи істотно змінило правовий,

  фінансово-економичний і соціальний стан основної ланки народного господарства – підприємства, його статус у системі господарського і цивільного обороту. Замість

  домінувавших

  ранійше у всіх галузях економіки підприємств, що базуються на державній власності, виникли і функціонують

  міліони підприємств що базуються на приватній, змішаній, колективній формах

  власністі. Ринкові

  механизми, що набирають силу, ставлять підприємства в принципово нові відношення з державою (бюджетом) і

  єкономичнимі свободами, що

  господарьють у здійсненні діяльності підприємств встановлюються і нові

  економико-правові регулятори.

  Основні засади ринкової

  економики передбачають повну господарську самостійність підприємств, що

  функционують у

  нородному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні

  виробничи,

  господарськи та інші з

  вязки

  . Всі ці

  суспільни відносини (як між підприємствами –

  беспосередними товаровиробниками, так і між

  іншіми державними та

  іншіми органами) потребують правового регулювання, завдяки якому вони набувають характер правовідносин.

  Ринкова

  економика породила різноманітні організаційні форми підприємств:

  господарськи

  товариства;

  - 4 -

  виробничи

  кооперативи;

  приватні і казенні підприємства.

  Виникла необхідність урегулювання правового статусу об

  єднань, підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, та т.д.), встановлення правового режиму вільних (

  спіциальних) економічних зон та вивчення правового режиму іноземного інвестування.

  Мета дипломної роботи

  – проведення теоретичного дослідження практичної роботи і вивчення досвіду практичної роботи права колективної власності на підставі чинного законодавства

  України.

  Об

  єкт

  дипломної роботи

  – проблеми права власності на сучасному

  єтапі в Україні.

  Предметом досліджень дипломної роботи

  – є

  комплєкс суспільних відносин в сфері права колективної власності в Україні.

  Завдання дипломної роботи

  дати загальний огляд історії

  розвіття права колективної власності в Україні;

  розкрити поняття

  суб

  єктів

  та об

  єктів

  колективної власності;

  підстав виникнення права колективної власності;

  проаналізувати об

  єкти

  права власності колективу

  арендарів;

  проаналізувати об

  єкти

  права власності колективу колективного господарства;

  проаналізувати об

  єкти

  права власності колективу господарського товариства.

  Диплом має значну логіку побудови та зміст. Логічна структура роботи охоплює широке коло питань,

  пов

  язаніх

  з правом колективної власності в Україні.

  Розділ І

  даного диплому “Історія

  розвітку права колективної власності в Україні. Обстеження створювання

  підприемств” знайомить з історією

  розвітку права колективної власності та

  охоплюе широке коло питан...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены