Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

  Дисциплина: Технические
  Тип работы: Диплом
  Тема: Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

  УКРАЇНИ

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

  Факультет

  Кафедра

  «Системи

  та процеси

  управління»

  Спеціальність 7.080202 «Прикладна математика»

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  На одержання кваліфікації інженера-математика

  Тема роботи:

  Розробка алгоритмів

  контролю та діагностики

  системи управління

  орієнтацією космічного аппарату

  Завідуючий кафедрою

  Голоскоков Є.Г.

  Керівник

  дипломної роботи

  Кузнецов Ю. О.

  Консультанти:

  Економічна частина

  Чекал

  iна Е.П

  Охорона праці

  та

  навколишнього середовища

  Березуц

  ький В.В.

  Цивільна оборона

  Гуренко

  І.В.

  Нормоконтроль

  Назаров А.С.

  Студент-дипломник

  Уханов Є.В.

  Номер академічної групи

  І-29

  Харків

  2005

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

  Факультет

  Кафедра «Системи

  та процеси

  управління»

  Спеціальність 7.080202 «Прикладна математика»

  ЗАВДАННЯ

  На виконання дипломної роботи

  Студенту групи І-29 Уханову Євгенію Валерійовичу

  Тема роботи:

  Розробка алгоритмів

  контролю та діагностики

  системи управління

  орієнтацією космічного аппарату

  Затверджено наказом

  по НТУ «ХПІ» від «___» __________ 200__ р. №_______

  Термін здачі студентом закінченої роботи

  «___» __________ 200__ р.

  Вихідні дані до роботи:

  1) ГОСТ 4401-73 Стандартная атмосфераю Параметры. Издательство стандартов, 1973. 2) Киреев Н.Г. Аппроксимация и идентификация в задачах динамики полета и управления –

  К.:НМК ВО, 1992.-196 с. 3) Голоскоков Е.Г., Плаксий Ю.А., Фролов Ю.А. Вопросы приложения методов дифференциальной аппроксимации. – Рук. деп

  в ВИНИТИ 21.08.81, №4085-81, 19 с.

  Розробити документи:

  1. Текстові а) аналітичний огляд існуючих моделей;

  б) обробка теоретичного матеріалу з питань апроксимації;

  в) побудування моделей різного порядку;

  г) аналіз побудованих моделей;

  д) надання рекомендацій щодо використання побудованих моделей.

  2. Графічні:

  плакати – 5 штук.

  Консультанти

  Розділ

  Консультанти

  Підпис, дата

  Завдання видав

  Завдання прийняв

  Економічна

  частина

  Доц.. Чекаліна Е.П.

  Охорона праці та навколишнього середовища

  Доц. Березуцький В.В.

  Цивільна оборона

  Ас. Гуренко І.В.

  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  Етап

  Найменування

  Термін виконання етапів роьоти

  Підбір та проробка наукової лутератури

  01.11.2004

  Аналітичне дослідження проблеми

  10.11.2004

  Написання оглядової частини випускної роботи

  15.11.2004

  Побудування математичної моделі

  25.11.2004

  Написання прикладної програми

  10.12.2004

  Відлагодження програми

  12.12.2004

  Проведення чисельного експерименту

  15.12.2004

  Аналіз результатів

  12.01.2005

  Написання тексту пояснювальної записки

  .2005

  Студент-дипломник

  Уханов Є.В.

  Керівник проекту

  Кузнецов

  Ю.О.

  РЕФЕРАТ

  Объем записки 169 с, иллюстраций

  , таблиц

  , ссылок 37.

  Рассматривается задача построение ориентации упругого космического аппарата с учетом моментов внешних сил, возможности отказов командных приборов, таких как

  гироскопический измеритель вектора угловой скорости и исполнительных органов, таких как двигатели стабилизации большой и малой тяги.

  Цель работы: разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата.

  Разработаны алгоритмы построения ориентации упругого космического аппарата, алгоритм стабилизации реактивных двигателей

  системы управления космического аппарата, алгоритм идентификации отказов двигателей стабилизации. Разработана модель упругого космического аппарата с учетом

  аэродинамического и гравитационного момента. В законе управления введен

  возможность гашения шумов, с использованием гистерезиса или паузы по времени, как для двигателей большой тяги, так и для двигателей малой тяги. Для моделирования

  отказов одного из двигателей стабилизации разработан и внедрен в алгоритм контроля – алгоритм неполной тяги. Разработана математическая модель гироскопического измерителя вектора

  угловой скорости

  и алгоритм контроля чувствительных элементов датчика.

  На базе разработанных алгоритмов и принятой модели космического аппа...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены