Анализ вокальных методик второй половины ХХ века на примере методического опыта И. Прянишникова, В. Луканина, В. Самарцева

  Дисциплина: Разное
  Тип работы: Диплом
  Тема: Анализ вокальных методик второй половины ХХ века на примере методического опыта И. Прянишникова, В. Луканина, В. Самарцева

  Міністерство освіти і науки України

  Луганський національний педагогічний університет

  імені Тараса Шевченка

  Інститут культури і мистецтв

  Кафедра співів і диригування

  БУХАНЦЕВ Руслан Вікторович

  АНАЛІЗ ВОКАЛЬНИХ МЕТОДИК ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: НА ПРИКАДІ МЕТОДИЧНОГО ДОСВІДУ І. ПРЯНІШНИКОВА, В. ЛУКАНІНА,

  В. САМАРЦЕВА

  Магістерська робота

  За спеціальністю 8.02207 „Музичне мистецтво”

  Науковий керівник:

  кандидат педагогічних наук,

  доцент кафедри співів і диригування

  Демиденко Вікторія Валентинівна

  Луганськ 2008

  ЗМІСТ

  Вступ……………………………………………………………………………3-5

  Розділ 1. Історико-теоретичний аналіз особливостей вітчизняної вокальної школи…………………………………………………………………………..6-25

  1.1.

  Становлення вітчизняної вокальної школи (М. Глінка та його послідовники)…………………………………………………………...6-15

  1.2.

  Музичний світогляд ХХ століття і його проекція на роботу

  Вокалістів……………………………………………………………………..15-25

  Висновки розділу 1…………………………………………………………..23-25

  Розділ 2. Теоретико-методичний аналіз вокально-педагогічного досвіду

  І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева………………………………26-52

  2.1.

  Аналіз методичних прийомів роботи над розвитком дихання……...26-39

  2.2.

  Робота вокаліста над звукоутворенням

  у методиках І. Прянішникова,

  В. Луканіна, В. Самарцева…………………………………………………...39-52

  Висновки розділу 2…………………………………………………………..53-54

  Список використаних джерел……………………………………………….55-56

  Вступ

  Розвиток вітчизняної вокальної школи триває вже майже два століття. За цей час виробився свій національний стиль співу, що визначається особливостями національної музики і

  традиціями виконавської культури. Українські і російські співаки мають у своєму арсеналі велику кількість технічних прийомів володіння голосом, передачі художнього образу, сценічної

  майстерності. Існує немало праць, вокальних посібників, у яких викладено погляди видатних майстрів вокалу, сумується їх методичний і методологічний досвід.

  Засновником вітчизняної вокальної школи цілком справедливо вважається М. Глінка. Його погляди на питання співацького дихання, використання регістрів, особливості вимови тощо до

  теперішнього часу залишаються фундаментальними, на які спираються і якими користуються більш пізні вокальні теоретики, педагоги-методисти.

  Неперевершену цінність мають праці з вокальної педагогіки таких відомих вчених-вокалістів, як Л. Дмитрієв, В. Морозов, Г. Стулова, А. Менабєні, Д. Люш, М. Павлов,

  О. Полякова. В них розглядаються усі центральні проблеми формування співацьких навичок.

  Відомі дослідження у галузі постановки голосу

  педагогів Н. Малишевої, М. Донец-Тессейер, Ф. Анікєєва і З. Анікєєвої, О. Агаркова, Ю. Ковнер, Б. Васильєва, І. Алієва та інших. В них розглядаються питання

  розвитку основних вокальних навичок: звукоутворення, співацьке дихання, артикуляція, слухові навички, навички емоційної виразності. Більшість авторів доходять висновку про те, що

  основним критерієм оволодіння будь-якою навичкою є якість співацького звучання.

  Однак, співацькі технології не можуть бути самоціллю, це лише засіб, який дозволяє передати голосом стан душі. Розвиток голосу – одна із сторін комплексного процесу, яким є

  співи. Про це говорять усі вокалісти-практики і виконавці: «спів як переживання» – єдиний ідеал у процесі, коли пісня сприймається як джерело радості й предмет духовного

  спілкування.

  Як будь-який інший вид виконавства співацька діяльність є творчістю. Відоме положення про те, що самому творчому акту навчити неможливо, але можливо створити певні педагогічні

  умови які будуть сприяти розвитку в учня творчого початку, творчого мислення й уяви, художнього смаку.

  Незважаючи на могутній потенціал, яким володіє вітчизняна школа співу, сучасний стан її розвитку, сучасні запроси вокального мистецтва висувають нові проблеми. Серед них:

  недостатнє вивчення й узагальнення історико-теоретичного матеріалу, недостатнє вивчення, відсутність узагальнення педагогічних поглядів, загальних умов виховання, методичних принципів

  багатьох педагогів-вокалістів минулого. Ті узагальнення, ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены