Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

  Дисциплина: Технические
  Тип работы: Диплом
  Тема: Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

  Міністерство освіти і науки України

  Тернопільська академія народного господарства

  Інститут комп’ютерних інформаційних технологій

  Кафедра моделювання та оптимізації економічних систем і процесів

  ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

  (на прикладі ПП «Біомед»)

  Дипломний проект

  Спеціальність 7.050207 \"Інформаційні системи в менеджменті\"

  студент групи ІСМ-51 ________ Г. Конєв

  Керівник к.т.н.,

  доцент ________ І. Білоусов

  Зав. кафедри МОЕСП

  К.е.н., доцент ________ Г. Гладій

  2000

  АНОТАЦІЯ

  дипломного проекту Конєва Григорія Борисовича

  \"Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками\"

  (на прикладі ПП “Біомед”)

  ТАНГ, IКIТ, кафедра ІІТ, група IСМ- 51, 2000 рік.

  Обсяг дипломного проекту 104 сторiнки.

  В даному дипломному проекті проведено дослідження процесу обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками. Наведено модель системи та її детальний опис, розроблено та

  використано математичне та інформаційне забезпечення. Здійснено програмну реалізацію спроектованої системи.

  Результати даного дипломного проекту можуть бути застосовані як на підприємствах, що займаються медикаментами, так і на підприємствах іншого профілю.

  ANNOTATION

  degree project of Konev Gregory Borysovych

  \"The information system of account and analysis of accounts with the suppliers\"

  (on an example of the private enterprise “Biomed”)

  TANE, ICIТ, Department IIT, group ISM- 51, 2000.

  Volume of degree project 104 of pages.

  In the given degree project the research of methods of account and analysis of accounts with the suppliers. The model of system model and it\'s detail description is given, mathematical

  and dataware have been designed and used. Programmed realization system was designed.

  Results of given degree project can be aplied as at the enterprises occupied medical preparations, and at the enterprises of other structure.

  Змн.

  Лист

  № Докум.

  Підпис

  Дата

  Арк.

  ІКІТ.95712.105.ДП

  Розроб.

  Конєв Г.Б.

  Перевір.

  Білоусов І.А.

  Реценз.

  Н. Контр.

  Васильків Н.М

  Затверд.

  Маслияк Б.О.

  ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

  Літ.

  Аркушів

  ТАНГ, ІКІТ, ІСМ-51

  Зміст TOC \\o \"1-3\"

  Вступ......................................................................................... PAGEREF _Toc484929922 \\h

  1. Аналіз потреб ПП “Біомед” в створенні КІС обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками............................................ PAGEREF _Toc484929923 \\h

  1.1. Характеристика ПП “Біомед” і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками............................................ PAGEREF _Toc484929924 \\h

  1.2 Існуючі шляхи розв’язку задачі обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками......................................................................... PAGEREF _Toc484929925

  1.3 Постановка задачі на проектування............................. PAGEREF _Toc484929926 \\h

  2. Розробка загальносистемних рішень............................... PAGEREF _Toc484929927 \\h

  2.1 Загальна структура розроблюваної системи............... PAGEREF _Toc484929928 \\h

  2.2 Математично-алгоритмічне забезпечення................... PAGEREF _Toc484929929 \\h

  2.3 Інформаційне забезпечення.......................................... PAGEREF _Toc484929930 \\h

  3. Програмно-технічна реалізація системи........................... PAGEREF _Toc484929931 \\h

  3.1. Структура програмного забезпечення....................... PAGEREF _Toc484929932 \\h

  3.2. Розробка програмних модулів.................................... PAGEREF _Toc484929933 \\h

  3.3 Практична реалізація системи...................................... PAGEREF _Toc484929934 \\h

  Висновки................................................................................. PAGEREF _Toc484929935 \\h

  Література.............................................................................. PAGEREF _Toc484929936 \\h

  Додаток 1..................................

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены