Договор автомобильных перевозок в системе в системе транспортных договоров по законодательству Украины

  Дисциплина: Технические
  Тип работы: Диплом
  Тема: Договор автомобильных перевозок в системе в системе транспортных договоров по законодательству Украины

  Кафедра цивільного та кримінального права

  М А Г І С Т Е Р С Ь К А

  Р О Б О Т А

  на тему: «Договір автомобільного перевезення в системі транспортних договорів за законодавством України»

  за спеціальністю 8060101 «Правознавство»

  Виконав__________

  РЕФЕРАТ

  магістерської роботи

  слухача Української академії зовнішньої торгівлі

  Мельника Ігоря Юрійовича

  Тема магістерської роботи: «Договір автомобільного перевезення в системі транспортних договорів за законодавством України»

  Загальний обсяг роботи складає 112 сторінок.

  Містить 58 літературних джерел.

  Актуальність теми магістерської роботи полягає в тому, що в сучасному світі, сповненому процесами глобалізації, інтернаціоналізації, уніфікації законодавств різних держав та

  активізації розвитку ринкових відносин, виникає ряд проблем, пов’язаних з недостатнім врегулюванням транспортних договірних відносин, що негативно впливають на розвиток транспортного

  права України в сфері договорів автомобільного перевезення.

  Робота має за мету проаналізувати транспортні договірні відносини, що виникають з договорів перевезення різними видами транспорту, зокрема автомобільним транспортом, в

  транспортному праві України та визначити ряд проблемних питань у сфері застосування договорів автомобільного перевезення.

  Робота містить у собі наступні напрямки дослідження: визначити проблемність системи транспортних договорів та джерел транспортного законодавства; дослідити систему договорів

  перевезення як окремого виду транспортних договорів; проаналізувати специфіку застосування та правового регулювання договорів перевезення автомобільним транспортом; визначити місце

  України в системі міжнародних автомобільних перевезень.

  Перша глава магістерської роботи присвячена системі транспортних договорів та джерел транспортного права України. У другій главі мова йде про особливості правового регулювання

  договорів перевезення в українському законодавстві, де основна увага зосереджена на проблемності їх визначення та застосування. Третя глава містить інформацію про види договорів

  автомобільного перевезення та особливості їх застосування, а також

  про місце України в системі міжнародних автомобільних перевезень.

  Практичне значення роботи полягає в можливості використання її результатів у навчальному процесі, у науково-дослідницькій сфері, у сфері правотворчості.

  Слухач:

  Мельник І.Ю.

  ЗМІСТ

  магістерської роботи

  «Договір автомобільного перевезення в системі транспортних договорів за законодавством України»

  Вступ

  1. Система транспортних договорів і транспортне законодавство України

  1.1. Система транспортних договорів

  1.2. Джерела транспортного права України

  2. Правове регулювання договорів перевезення як основних транспортних договорів

  2.1. Загальні положення про перевезення та їх правове регулювання

  2.2. Основні договори

  2.2.1. Договори перевезення вантажів

  2.2.2. Договір про перевезення пасажира, багажу та пошти

  2.2.3. Договір про буксирування

  2.2.4. Договір чартеру (фрахтування)

  2.3. Допоміжні договори

  2.3.1. Договори про експлуатацію під’їзних колій, подачу і забирання вагонів. Вузлові угоди

  2.4. Претензії та позови, що випливають із договору перевезення

  2.5. Договір транспортного експедирування

  3. Правова характеристика договору автомобільного перевезення

  3.1. Правова характеристика відносин, що виникають на автомобільному транспорті

  3.2. Основні види договору автомобільного перевезення

  3.2.1. Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом

  3.2.2. Організація перевезень пасажирів, багажу та пошти автомобільним транспортом

  3.3. Особливі види договору автомобільного перевезення

  3.3.1. Перевезення у прямому змішаному сполученні за участю автомобільного транспорту

  3.4. Транспортно-експедиційні послуги, що налаються підприємствами і організаціями автомобільного транспорту

  3.5. Міжнародні автотранспортні перевезення в Україні

  Висновок

  Перелік літератури

  В С Т У П

  Актуальність теми магістерської роботи.

  Останнім часом надзвичайно широкого використання у сфері перевезе...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены