Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

  Дисциплина: Химия и физика
  Тип работы: Диплом
  Тема: Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

  Міністерство освіти і науки України

  Дніпропетровський національний університет

  Факультет фізичний

  Кафедра

  теоретичної фізики

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Питання радіаційної безпеки в екологічній освіті у середній школі

  Виконавець

  студентка групи

  ФІ-99-1

  Цюпак

  Е.В.

  Керівники

  ст

  .викл.

  Смойловський О.Н.

  доц., к. ф.-м. н.

  Ярошенко А.П.

  Рецензент

  проф., д. ф.-м. н.

  Башев В.Ф.

  Консультант

  доц.

  Агапова

  В.Т.

  Допускається до захисту:

  Зав. кафедри

  проф., д. ф.-м. н.

  Тутік Р.С..

  Дніпропетровськ

  2004

  План

  Вступ.

  1. Види, фізичний зміст і одиниці вимірювання доз опромінення.

  2. Вплив радіації на живий організм.

  3. Природні й антропогенні джерела іонізуючого випромінювання.

  4. Проблеми, пов\'язані з використанням ядерної енергії.

  4.1.

  Теплове забруднення навколишнього середовища.

  4.2.

  Розробка родовищ урану та його збагачення.

  Обробка і ліквідація радіоактивних відходів.

  Основні заходи захисту населення від

  іонізуючого випромінювання

  Лекція на тему: Радіація та її вплив на живий організм.

  Забезпечення рівня фізичного захисту під час захоронення радіоактивних відходів.

  Висновки.

  Використана література.

  Додаток.

  Втуп

  Радіація та екологія

  – дуже актуальне питання в останні десятиліття постає в зв’язку з тим, що людство вступило в атомне століття. Ядерна енергія в

  Україні

  використовується

  усіх

  галузях народного

  господарства

  промисловості,

  медицині,

  сільському господарстві, наукових дослідженнях, а також у побуті. Разом з цим значно росте кількість людей, які безпосередньо професіонально та не професіонально

  пов’язані

  з іонізуючим випромінюванням. Крім того, в теперішній час при великій кількості технологічних процесів отримання та

  застосування атомної енергії, виробництва та використання штучних радіоізотопів існує можливість попадання радіоактивних відходів в навколишнє середовище. Тому

  необхідно деякі початкові знання про ядерну енергію надавати ще школярам. Більшість теперішніх учнів отримають такі знання

  тільки в школі.

  Зараз основною задачею людства в області радіаційного контролю – не допустити помітного збільшення радіоактивності, що створена природою, тобто недопущення збільшення природного

  радіаційного фону. Для рішення такої задачі людству необхідно мати представлення про фізико-хімічну основу такого явища як радіоактивність; знати як взаємодіє іонізуюче випромінювання

  з речовиною та, обов’язково, як впливає радіація на живий організм; а також мати деякі знання по дозам та заходам захисту населення від дії іонізуючого випромінювання.

  Для нас ця тема особливо актуальна тим, що на Україні працює чотири атомних електростанції, є родовища уранової руди в Дніпропетровській (м. Жовті Води) та

  Кіровоградській (м. Олександрія) областях, а також вже відбулася аварія в 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції.

  Дуже великої шкоди екології України завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. Її наслідки виходять далеко за межі проблем довкілля і переростають у

  ряд соціально-економічних, медичних, біологічних та психологічних проблем. Екологічну небезпеку становить також ядерне паливо та радіоактивні речовини, викинуті під час аварії, які

  осіли навколо блоку, а потім були закриті піском та бетоном. З паливномісткими матеріалами з часом можуть статися такі зміни: роздрібнення паливних частинок, утворення на їхній

  поверхні нових сполук, які можуть розчинятися у воді, вимивання радіонуклідів водою. Усе це може викликати міграцію радіонуклідів. Безпосередня загроза екологічній безпеці з боку ЧАЕС

  є приводом для виникнення суперечностей між Україною і сусідніми державами, які можуть значною мірою ускладнити міждержавні відносини з ними.

  Аварія на ЧАЕС є найбільшою екологічною катастрофою, за останні десятиліття. В результаті понад 41 тис. км

  2 території було забруднено радіонуклідами. Близько 46 тис. га орної землі та 46 тис. га лісу за рівнями забруднення, що перевищують 15 кюрі на квадратний кілометр (Ки/км

  2), вилучено з виробництва. Зона відчуження Чорнобиля ст...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены