Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

  Дисциплина: Финансы и кредит
  Тип работы: Диплом
  Тема: Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

  План

  TOC \\o \"1-3\"

  Вступ

  ..........................................................................................................................................................................................

  PAGEREF _Toc462741521 \\h

  РОЗДІЛ 1 Економічна сутність процесу формування кредитного ризику.

  .............................................................

  PAGEREF _Toc462741522 \\h

  1.1.Зміст кредитної діяльності комерційного банку.

  ...................................................................................

  PAGEREF _Toc462741523 \\h

  1.2 Поняття, структура та фактори, що формують кредитний ризик

  ..................................................

  PAGEREF _Toc462741524 \\h

  1.3 Визначення кредитного ризику з урахуванням забезпечення та його використання при

  обчисленні ставки відсотка

  ........................................................................................................................

  PAGEREF _Toc462741525 \\h

  РОЗДІЛ 2 Аналіз кредитної діяльності Державного ощадного банку України

  ..................................................

  PAGEREF _Toc462741526 \\h

  РОЗДІЛ 3 Вдосконалення процедури мінімізації кредитного ризику

  ....................................................................

  PAGEREF _Toc462741527 \\h

  3.1 Світовий досвід в галузі оптимізації кредитного ризику

  ...................................................................

  PAGEREF _Toc462741528 \\h

  3.2 Напрямки поліпшення системи захисту від впливу кредитного ризику.

  .......................................

  PAGEREF _Toc462741529 \\h

  Висновки

  .................................................................................................................................................................................

  PAGEREF _Toc462741530 \\h

  Вступ

  Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику,

  через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його

  складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на його формування.

  Складність у визначенні та прогнозуванні кредитного ризику призвела до формування світової тенденції щодо зміни пріорітетів в об‘єктах активних операцій банків з кредитування на

  користь операцій з фінансовими інструментами.

  Але ця тенденція характерна лише для країн з розвиненим фондовим ринком. Для України, де фондовий ринок лише формується і можливість отримувати доходи інфляційного характеру

  залишилась в минулому, кредитування залишається

  однією з найприбутковіших активних операцій комерційного банку. Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться великі ризики , що пов’язані зі втратою чи

  недоотриманням цих прибутків.

  Треба зазначити, що банківська система держави, як і інші сфери економічної діяльності України, перебувають в умовах, які суттєво відрізняються від умов у переважній більшості

  розвинутих країн своєю складністю. Це зумовлено дією різноманітних факторів : затяжною економічною кризою, незавершеністю нормативно-правової бази, відсутністю стабільних

  господарських зв’язків, що в свою чергу лише покращує грунт для загострення ризиків.

  Особливістю, і одночасно недоліком, сучасної банківської системи в Україні є те, що значна частина банків через нездатність вірно оцінити ризик та оптимізувати його , вдається

  до надзвичайно ризикованої кредитної політики. Це в окремих випадках приводить не лише до погіршення фінансового стану, а й до повного краху. А якщо прийняти до уваги, що банківська

  система – певна цілісність, в якій кожний елемент пов‘язаний з оточуючими, то стає зрозумілим до яких наслідків може призвести

  такий “ефект доміно”.

  Отже визначення ступеня допустимості та виправданості

  кредитного ризику і прийняття практичного рішення , спрямованого або на використання ризикових ситуацій , або на вироблення системи засобів , що зменшують

  небезпеку виникнення збитків, є дуже актуальним для банківської системи України.

  Тому дана тема була обрана...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены