Прибыль комерческого банка

  Дисциплина: Финансы и кредит
  Тип работы: Диплом
  Тема: Прибыль комерческого банка

  Зміст.

  Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Розділ І. Сутність та джерела фрмування банківського прибутку

  1.1. Банк як суб’єкт підприємницької діяльності. . . . . . . . . . . . . . . .

  1.2. Сутність та значення прибутку для діяльності комерційного банку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1.3. Джерела формування банківського прибутку. . . . . . . . . . . . . . . .

  Розділ ІІ. Аналіз формування і використання прибутку комерційного банку

  2.1. Аналіз дохідності комерційного банку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2.2. Напрямки зростання доходів банку від здійснення банківських операцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2.3. Аналіз використання прибутку комерційного банку . . . . . . . . . .

  Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності діяльності комерційних банків та їх фінансової стійкості . . . . . . . . . . . . . . . .

  Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Використана література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Вступ.

  У теперішній час в Україні відбувається процес становлення ринкової економіки. Така економіка, на відміну від існуючої командно-адміністративної, передбачає нові

  принципи функціонування господарюючих суб\"єктів. Головний серед них — принцип прибуткового господарювання, досягнення великого прибутку. Дохідність, прибутковість як принцип означає

  те, від чого господарюючий суб\"єкт не може існувати, без чого він втрачає зміст своєї економічної діяльності. Цей принцип має неминучий постійний характер. Відтак прибуток не повинен

  бути тільки рушійним мотивом діяльності. Він також є джерелом розвитку як самого суб\"єкта, так і суспільства в цілому.

  Комерційний банк як і будь-яке підприємство є таким же самостійним господарюючим суб\"єктом.

  Мало чим відрізняються і завдання комерційного банку як підприємтва — він вирішує питання, пов\"язані із зідоволенням суспільних потреб в своїй продукції і

  послугах, реалізацією на підставі отриманого прибутку, соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку. Його відрізняють лише

  специфіка діяльності і пов’язані з цим особливості формування і використання прибутку.

  Економічна криза, що відбувається в країні, з граничною ясністю показала роль банків як опорних пунктів платіжного обороту народного господарства. Однак на

  даному етапі розвитку банківської системи комерційні банки переживають важкі часи становлення. Багато з них цікавляться не прибутком, а яким чином вистояти та не поповнити ряди

  банкрутів. Це зв’язано не тільки з економічною нестабільністю в Україні, але й з тим, що діяльність банків пов’язана з великим ризиком, яким необхідно вміло управляти.

  Банк можна назвати “лакмусовим папірцем” функціонування народного господарства в цілому. При сприятливих умовах та нормальних темпах розвитку

  народногосподарського комплексу в цілому добре розвиваються

  а у випадку погіршення фінансового стану підприємств, дефіциту фінансів держави, в сфері фінансово-кредитних установ з’являються проблеми з

  вільними грошовими коштами, збільшується контроль з боку Національного банку та інших дежавних органів, що зменшує ініціативу і в кінцевому результаті впливає на наслідки роботи

  банківської установи, тобто прибуток. Тому проблеми розвитку банківської системи — це в першу чергу проблеми розвитку екноміки в цілому.

  Вибір даної теми обумовлюється тим, що в сучасних умовах питання формування та розподілу прибутку банків і забезпечення їх стабільності набувають особливої

  гостроти та потребують серйозного їх вивчення.

  Метою даної роботи є дослідження сучасного стану процесів формування і використання прибутку комерц...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены