Аминокислоты

  Дисциплина: Разное
  Тип работы: Реферат
  Тема: Аминокислоты

  Національний

  Університет «

  Києво-Могилянська

  Академія»

  Реферат

  тема: №36 Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

  виконав студент ФПН-1

  Коваль Сергій

  Кривий Ріг 2008

  АМІНОКИСЛОТИ

  Органічні сполуки, що містять в молекулі карбоксильну та аміно групи, називають- амінокислотами. Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному

  світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки, захисні,

  запасаючі, скорочувальні, токсини.

  ІЗОМЕРІЯ. НОМЕНКЛАТУРА

  Амінокислоти називають звичайно як замісники відповідних карбонових кислот, позначаючи положення аміно групи буквами латинського алфавіта. Застосовується також

  систематична номенклатура, а для найпростіших- імпіричні назви:

  2-COOH

  амінооцтова кислота, аміноетанова кислота, глікол, гліцин.

  3-CHNH

  2-COOH

  амінопропіонова кислота, 2-амінопропіонова кислота, аланін.

  3-CH

  2-CH-CHNH

  2-COOH

  аміно-3-метилпентанова кислота

  ізолейцин.

  3-CHOH-CHNH

  2-COOH

  -аміно-

  -оксимасляна, 2-амино-3-оксибутанова кислота, треонін.

  Ізомерія амінокислот аналогічна ізомерії оксикислот.Вона може бути пов

  язана з положенням функціональних груп та будовою вуглицевого скелета. Молекула амінокислоти може вміщувати як одну так і декілька карбоксильних груп і

  відповідно до цього амінокислоти відрізняються по основності.В молекулі амінокислоти може вміщувати також декілька аміногруп.

  Гомологічний ряд одноосновних амінокислот необхідно б було починати з аміномурашиниї кислоти

  2N-COOH

  . Проте ця кислота одночасно є неповним амідом карбонової кислоти.

  Оцтова кислота має одну похідну амінокислоту

  2N-CH

  2-COOH

  . Пролінова -дві:

  3-CHNH

  2-COOH

  амінопропіонова кислота, (

  -аланін),

  2-CH

  2-COOH

  -амінопропіонова кислота (

  -аланін)

  Від масляної- три , від ізомасляної- дві:

  3-CH

  2-CHNH

  2-COOH

  аміномасляна кислота

  3-CHNH

  2-CH

  2-COOH

  -аміномаслянакислота

  2-CH

  2-CH

  2-COOH

  -аміномасляна кислота

  Від ізомасляної:

  аміноізомасляна кислота

  -аміноізомасляна кислота

  2N-CH

  2-CH-COOH

  ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ АМІНОКИСЛОТ

  Розроблено багато шляхів отримання

  -амінокислот. Найважливіші з них три:

  1.Дія аміака на солі хлорзамісних кислот:

  2-H+CL-CH

  2-COONH

  4-----

  -HCL---

  2-CH

  2COOHNH

  Дією аміака та ціанової кислоти на альдегіди(реакція Штрекера). Ціановодень приєднується до аміду що утворюється спершу, утворений нітрил

  -амінокислоти омилюють та отримують

  -амінокислоту:

  3-C=O ----

  +HN3----

  -H2O--

  3-CH=NH--

  +HCN-

  3-CH-C

  +HOH:

  -NH3

  3-CH-COOH

  Амінокислоти також можна синтезувати з аміномалинового ефіра за наступною схемою:

  NO-CH(COOR)

  2(COOR)

  2—

  R*ONO--

  -R*OH

  2-CH(COOR)

  2—

  OCL-

  -HCL

  HON=C(COOR)

  C6H5CO-NH-CH(COOHR)2--

  RONa--

  -ROH-

  C6H5CO-NH-C(COOR)

  R*I--

  NaI--

  5CONH-CR*(COOR)

  2—

  H+, HOH—

  C6H5COOH-

  NH-CR*(COOH)

  -CO2-

  2-CHR*-COOH

  При гідролізі білків отримано близько 25 різноманітних амінокислот. Розділення такої суміші являє собою вкрай складну

  операцію.Проте звичайно одна або дві амінокислоти отримуються в більших кількостях і ці кислоти вдається виділити досить просто. Останнім часом навчились так

  порушувати життєдіяльність деяких мікроорранізмів, що вони замість накопичення білка починають продукувати одну яку-небудь задану амінокислоту. Таким хляхом в промисловості отримують

  харчовий лізин. Із субстракта лізин виділяють з допомогою йоннообмінних смол.

  Шляхи отримання

  -амінокислот.

  Найбільш важливими є наступні два способи отримання цих кислот:

  Приєднання аміака до відповідних кислот. Аміак до олефінів без каталізаторів не приєднується. Приєднання тут проходить так як і інші реакції

  -ненасичених кислот, ане заправилом Марковникова:

  CH2=CH-COOH

  +2NH

  2-CH

  2-CH

  2-COONH

  .Велика кількість амінокіслот була синтезована В.М.Родіоновим з малинової кислоти:

  2-CHO+CH

  2(COOH)

  3-CH-NH

  2-CH

  2COOH+H

  2O+CO

  Ця реакція схожа з реакцією отримання

  -оксикислот з альдегидів. Можливо, що проміжними продуктами тут є окс...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены