Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

  Дисциплина: Иностранные языки
  Тип работы: Реферат
  Тема: Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

  INTRODUCERE

  Nasterea unui raport juridic civil concret presupune existenta unei norme juridice civile ca premisa necesara si obligatorie prin care raporturile sociale devin raporturi

  juridice abstracte, precum si producerea unui fapt juridic de care legea civila leaga nasterea modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret.

  Devin izvoare ale raporturilor juridice civile concrete numai acele fapte de care norma juridica civila leaga producerea de efecte juridice, ele devenind prin aceasta fapte

  juridice.

  Se poate concluziona ca prin izvor al raportului juridic civil concret se ^intelege o ^imprejurare (act sau fapt) de care legea civila leaga nasterea modificarea sau stingerea

  unui raport juridic civil concret.

  Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

  Definitia actului juridic civil

  Prin act juridic civil se ^intelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice adica de a naste, modifica, transmite sau stinge un raport juridic

  civil concret.

  Din aceasta definitie rezulta ca actul juridic prezinta urmatoarele elemente caracteristice:

  Actul juridic este ^inainte de toate, o manifestare de vointa a unei sau mai multor persoane fizice sau juridice;

  Manifestarea de vointa este facuta cu intentia de a produce efecte juridice respectiv de a crea, modifica, transmite sau stinge raporturi juridice civile concrete.

  ^In literatura de specialitate, practica judiciara

  si chiar ^in legislatia civila termenul de act juridic este folosit ^in doua sensuri. ^Intr-un prim sens actul juridic desemneaza ^insasi manifestarea de vointa ^in

  scopul de a produce efecte juridice, adica ^insasi operatia juridica ce se ^incheie (

  negotium). ^In cel de al doilea sens, actul juridic desemneaza ^inscrisul constatator al operatiunii juridice (

  innstrumentum) facute de parti ^in vederea pronuntarii unui mijloc de proba ^intr-un eventual litigiu.

  Pentru evitarea oricaror confuzii cu privire la cele doua acceptiuni este indicat ca termenul de act juridic sa fie folosit pentru desemnarea operatiei juridice (

  negotium), iar pentru desemnarea ^inscrisului constatator ale acestei operatii juridice (

  instrumentum) sa fie utilizat termenul de ^inscris.

  Clasificarea actelor juridice civile

  Conceptia de act juridic civil este rezultatul unui proces de generalizare si abstractizare a trasaturilor comune tuturor actelor juridice civile care se ^int^alnesc ^in circuitul

  civil.

  Datorita regimului juridic diferit pe care ^il au diferite categorii de acte juridice civile, at^at ^in literatura de specialitate, c^at si ^in practica judecatoreasca s-a considerat

  necesar si util sa se faca clasificarea actelor juridice civile.

  La baza clasificarilor actelor

  juridice stau criterii variate cum ar fi numarul partilor ^intre care se ^incheie actul, continutul, cauza, forma, modul de executare, efectele actelor etc.

  ^In continuare vor fi ^infatisate principalele categorii de acte juridice civile:

  Acte juridice unilaterale, bilaterale si multilaterale.

  Aceasta clasificare are la baza criteriul numarului partilor participante la actul juridic.

  Actele juridice unilaterale sunt produsul manifestarii de vointa a unei singure parti.

  Actul juridic bilateral reprezinta vointa concordanta a doua parti, iar cel multilateral este rezultatul acordului de vointa a trei sau mai multe parti.

  Actul juridic unilateral fiind rezultatul vointei unei singure parti sunt mai rare. Intra ^in aceasta categorie testamentul, promisiunea publica de recompensa, acceptarea unei

  mosteniri, renuntarea la mostenire, confirmarea unui act juridic anulabil etc.

  Actele bilaterale si multilaterale se mai numesc conventii sau contracte, termeni echivalenti si folositi unul pentru altul ^in limbajul juridic curent. Sunt acte bilaterale,

  spre exemplu, contractul de v^anzare-cumparare, contractul de schimb, contractul de donatie, contractul de ^imprumut etc. Exemplul tipic de contact multilateral este contractul de

  societate civila.

  Clasifi...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены