Uni ja unenaod (estonii)

  Дисциплина: Иностранные языки
  Тип работы: Реферат
  Тема: Uni ja unenaod (estonii)

  Eesti K

  ~orgem Kommertskool

  Ps\"uhholoogia kursuset\"o\"o

  “Uni ja unen\"aod

  ~Oppej~oud: professor J. Ennulo

  ~Opilane: Mark Maslov

  ~OB - 11

  Tallinn

  1998

  Sissejuhatus

  Eesm

  \"argiks on avada kursuset\"o\"o unen\"ao olemus v~ottes aluseks inimtegevuses loomingut, prohvetlust, endeid, arengut.

  Unen\"ao ps\"uhholoogia

  ENNUSTAMINE JA T\"AHENDUSUNI L\"ABI AEGADE

  LOODUSRAHVASTE UNEN\"AOD

  Professor K. Ramul tsiteerib jesuiite, kes XVIIsajandi keskel l\"aksid Kanadasse indiaanlasi (huroone) ~oigesse usku p\"o\"orama:

  ,,Unen\"agu on

  oraakel

  , mille poole k~oik need rahvad p\"o\"orduvad ja mida nad kuulavad; on prohvet, kes ennustab neile tuleviku s\"undmusi, K.assandra (Troojd. kuninga Priamose t\"utar, ennustaja), kes

  hoiatab neid ~onnetuste eest, mis neid \"ahvardavad, harilik arst nende haigustes...

  Kui pealik r\"a\"agib \"uhelt poolt ja unen\"agu teiselt poolt, siis v~oib pealik karjuda nii palju kui tahab — esimesena t\"aidetakse unen\"ao k\"ask. Unen\"agu on sagedasti eesistujaks nende

  n~oupidamistel. Kauplemist, kalap\"u\"uki ja k\"uttimisf alustatakse harilikult unen\"ao loaga... Neil ei ole midagi nii kallist, millest nad hea meelega ei loobuks m~one unen\"ao p\"arast. \"oieti

  \"oelda — see on huroonide peajumal.\"

  P~ohja-Ameerika irokeesi h~oimur\"uhma kuuluvate t s e r o k i i d e kohta on etnograafid m\"arkinud, et neil on kombeks end ravida ka unen\"aos juhtunud ussihammustuse puhul.

  Suurj\"arvistu \"umbruses elavatel o d z i b v a -indiaanlastel on veel t\"anini alles muistne komme saada unes juhendeid haiguse vastu. Eelnevalt tuleb n\"algida, teistest eralduda,

  heita magama ja oodata vaimolevust, kes \"utleb prognoosi ning annab soovitusi.

  Arvatavasti on indiaanlased iseseisvalt tulnud samasu-gusele ravimeetodile, nagu oli kasutusel Vana-Egiptuses ja -Kreekas.

  ,,\"Uks suguharu pealik sai kuulda, et keegi ta alamatest oli unes n\"ainud sugulist vahekorda \"uhe tema t\"utrega. Pealik n~oudis alamalt t\"aie pruudi lunaraha selle p~ohjendu-sega, et

  magaja hing oli saanud naudingu-rahulduse, mis seaduse j\"argi on v~oimalik ainult, kui pealikule tasutakse ta t\"utre hind.\"

  Aafrikas o n a s a n t i rahvusel abieluinimestele ette n\"ahtud karistus ka unes juhtunud abielurikkumise eest.

  Etnograaf L. Sternberg kirjeldab \"uht Aafrika r\"andurit, kelle juurde tuli 150 km kauguselt (jalgsi muidugi) kohalik elanik ja n~oudis kahjutasu orja tapmise eest. Nimelt oli ta

  n\"ainud unes, et v~o~oras r\"andur oli tapnud tema orja.

  Aafrika k o n d e suguharu liikmed jaotavad t\"ahendus-unen\"agusid kahte suurde liiki: tavalised t\"ahendused ning teade, mille annab magajale surnu vaim v~oi jumal.

  Analoogseid kirjapanekuid on ka Okeaania paapuate kohta:

  ,,Unen\"agudel enestel on maagide n~oiatoimingutes erakordselt suur t\"ahtsus, sest p\"arismaalaste arvates avaldub nendes n\"ahtustes surnud maagide tahe.\"

  Pol\"uneeslaste kohta on kirjutatud nii:

  ,,0ma kutselt olid oraaklitele v\"aga l\"ahedased ennustajad, kes n\"aiteks Havai saartel ennustasid tulevikku ohvrilooma sisikonna j\"argi. Ei puudunud ka unen\"aoseletajad ja maagid,

  kes haigeid ravisid.\"

  Ennustamine polnud vanasti sugugi ohutu eriala. Herodotos kirjutab, mis juhtus V sajandil e.Kr. sk\"u\"udi ennustajatega, kui leiti,et nende ennustused pole ~oiged.

  ,,Erinustajad hukatakse j\"argmisel viisil: vanker laotatakse hagu t\"ais ja h\"arjad rakendatakse ette; ennustajatel k\"oidetakse jalad kinni, k\"aed seotakse selja taha ning suud

  topitakse t\"ais ja nad pannakse haokuhja sisse. Haod s\"u\"udatakse p~olema, h\"arjad hirmutatakse l~ohkuma ning kihutatakse s~oitma. Sageli hukkuvad h\"arjad koos ennusta-jatega leekides, aga

  juhul kui tiisel \"ara p~oleb, saavad h\"arjad p~ogenema ning p\"a\"asevad ainult p~oletustega. Siin kirjelda-tud viisil p~oletavad nad ennustajaid ka teistel p~ohjustel ja nimetavad neid siis

  valeprohvetiteks.

  Aga keda kuningas tappa laseb, nende poegadele ka ei halastata ja k~oik meessoost j\"arglased hukatakse, kuid naissoole ei tehta mingit kurja.\"

  Samu kombeid on harrastatud ka Vana-Indias, kus kolm korda eks...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены